Mandag
Mandag Lette snøbyger
-10°
Lette snøbyger
Svak vind
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
-13°
Delvis skyet
Flau vind
Politioverbetjent Helge Berg-red

Tyveribølge rir Surnadal, Rindal og Halsa

En rekke innbrudd og tyverier har de siste månedene preget dalføret. Politiet oppfordrer samtlige som har fått noe frastjålet om å melde fra til lensmannskontoret i Surnadal.

Politioverbetjent Helge Berg (bildet) forteller at lensmannskontoret bare etter helga har fått varsel om seks forhold i Halsa og Rindal: to veteranmopeder og en motorsag er stjålet, samt at to bomstasjoner er ranet i Halsa, og verktøy er stjålet fra en tråkkemaskin i Rindal. I tillegg kommer innbrudd i garasjer, biler og bomvegstasjoner i alle tre kommunene i løpet av kort tid.

- Det har vært utrolig mange tyverier som har foregått den senere tid. Det har tatt litt av nå på sensommeren, sier Berg.

Samtidig har det nok skjedd mer enn det politiet har fått beskjed om, mener han, da mange kan avstå fra å varsle i den oppfatning at saken blir henlagt. Berg understreker viktigheten av at man på tross av eventuelle henleggelser melder fra til politiet. Man kan enten formelt anmeldelse saken via nettet, telefon eller gjennom besøk på lensmannskontoret, eller man kan helt enkelt kun melde fra om at man er frastjålet noe. Ved varsling blir alle opplysninger registrert og vil finnes i politiets systemer.

- Det er alltid viktig at politiet blir varslet om tyverier, så vi får oversikt over hva det er som foregår, understreker Berg.

Hvis gjenstanden man blir frastjålet har serienummer, rammenummer eller lignende registreres disse. I tilfelle politiet skulle finne gjenstanden igjen et annet sted i landet, vil den kunne returneres til eieren. Det gjelder også om man har merket gjenstandene selv.

- Politiet kommer ofte over tyvegods, og da er det greit at vi har oversikt over hva som er stjålet, så vi kan komme i kontakt med fornærmede, sier lensmann Olav Halse.

 

Avhengige av hjelp

Skal politiet klare å komme sommerens tyveribølge til livs trenger de hjelp fra lokalsamfunnet.

- Vi står ikke helt på bar bakke, men er selvfølgelig interesserte i flere tips fra publikum, fastslår Berg.

Dette gjelder særlig hvis man observerer biler ute til uvanlige tider, folk som snoker i garasjer og annen mistenkelig oppførsel.

Samtidig oppfordrer politioverbetjenten alle som driver bomveier om å tilby digitale betalingsløsninger.

- Vi ser at det er den eneste måten å få bukt med problemet på, sier Berg.

Tips en venn Skriv ut