Tidendeklassinger fra Rindal med god ide til havbruksnæringa

F.v. Myke Gabriel Tagalogon, Mikkel Bakken, Alexander Flåtten Rise, Sofie Solli Jacobsen og Helene Bolme Vuttudal.
F.v. Myke Gabriel Tagalogon, Mikkel Bakken, Alexander Flåtten Rise, Sofie Solli Jacobsen og Helene Bolme Vuttudal.

Vant andrepremie i Blå Innovasjonscamp

I år ble Blå Innovasjonscamp i Trøndelag gjennomført som dagscamp på hver enkelt skole. Ei av gruppene fra Rindal skole ble premiert for sin ide til gjenbruk av plast fra flytekrager i havbruksnæringa.

Publisert Sist oppdatert

På grunn av koronapandemien ble det gjort en ny vri på årets Blå Innovasjonscamp i Trøndelag. Innovasjonscampen har tidligere vært arrangert på Frøya, for et begrenset antall deltakere fra gamle Sør-Trøndelag. Men i år måtte campen gjennomføres på hver enkelt skole. Alle ungdomsskoler i Trøndelag fikk invitasjon til å melde seg på, og 362 elever har deltatt, fordelt på 93 grupper. Opplegget ble gjennomført på en dag.

Plast fra flytekrager og biprodukter av laks

Skolene fikk tilsendt informasjonsfilmer som deltakerne fikk se først. Oppgavene i år var fra Scale AQ, som er leverandør av utstyr til havbruksnæringa, og fra Mowi, som er Norges største matprodusent. Mowi ønsket ideer til utnytting av biprodukter av laks, altså det som blir igjen av fisken etter at filetene er skåret av. ScaleAQ ba om ideer til gjenbruk av plast fra flytekrager. En flytekrage er en rund "krage" som sammen med en påmontert notpose utgjør en flytemerd. Flytekragene har begrenset levetid i sjøen (15-20 år), og etter dette blir plasten et avfallsproblem. Hver gruppe svarte på en av de to oppgavene etter trekning. I Rindal var det fem grupper som deltok.


Resirkulerbart autovern

Sofie, Myke, Mikkel, Helene og Alexander besvarte oppgaven fra ScaleAQ. De kom på andreplass av 44 grupper i Trøndelag som besvarte denne oppgaven. Gruppa satte seg godt inn i egenskapene til den aktuelle typen plast, og fant ut av den er både sterk nok og elastisk nok til å kunne gjenbrukes i autovern. Juryen fant at de hadde besvart oppgaven på en god måte, at ideen er veldig god, og ikke minst at den er realiserbar.

Siri Korsnes fra Ungt Entreprenørskap delte ut premien til tiendeklassingene.
Siri Korsnes fra Ungt Entreprenørskap delte ut premien til tiendeklassingene.

Flere gode besvarelser fra Rindal

Tirsdag fikk tiendeklassen i Rindal besøk av Siri Korsnes i Ungt Entreprenørskap i Trondheim. Hun hadde med en gavesjekk fra Sparebank1 SMN. Både første- og andrepremien på hver av oppgavene ble belønnet med 1000 kr.

Korsnes fortalte at det kom inn veldig mange gode besvarelser, og at Rindal skole utmerket seg med gode og ordentlige løsninger. Det var også utrolig jevnt mellom første og andreplassen i kåringen, påpekte hun. Oppgavegiverne ser på ideene fra konkurransen som reell hjelp til gjenbruk av biprodukter og avfallsprodukter.

Siri Korsnes påpekte at problemløsing er en viktig prosess, og at det er behov for gode problemløsere i alle næringer.


Mye å lære om havbruk

Gjertrud Kvam, som ledet innovasjonscampen ved Rindal skole, forteller at det var litt spesielt for rindalingene og delta i en konkurranse med havbruk som tema. Rindal er som kjent en innlandskommune, og mange av elevene visste ikke en gang hva en merd var, før de begynte med oppgavene. Det var en bratt læringskurve, men de lærte mye, forteller hun. Da er det også ekstra stas at ei av gruppene gjorde det så bra i konkurransen.

I tillegg til årets oppgavegivere ScaleAQ og Mowi er det Ungt Entreprenørskap, Guri Kunna videregående skole og Sparebank1 SMN som står bak Blå Innovasjonscamp. De har lagt ut denne filmen om årets oppgaver og vinnerne.