Sommerferie for 🐑🐑🐑. #sau
Sommerferie for 🐑🐑🐑. #sau

God morgen 8. juni

Dette er FNs internasjonale dag for verdens hav, og er ment å skulle skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet. Renate og René har navnedag.

René er en opprinnelig fransk form av det latinske mannsnavnet Renatus, «født på ny». Navnet skrives også Rene.

Navnet er også noe brukt som en alternativ skrivemåte av kvinnenavnet Renée.

Litt norsk historie på denne dato:

1804 – Canaldirectionen, en forløper for Norges vassdrags- og energidirektorat, etableres.
1931 – En arbeidskonflikt ved Norsk Hydros anlegg på Menstad fører til Menstadslaget mellom arbeidere på den ene siden og politistyrker og militæravdelinger på den andre. Menstadslaget var en del av den største arbeidskonflikten som har vært i Norge i moderne tid; stor-lockouten i 1931. Lockouten varte fra februar til august det året. 60 000 arbeidere var utestengt fra arbeidsplassene, og 7,5 millioner arbeidsdager gikk tapt.
1961 – Essos oljeraffineri på Slagentangen åpnes. Dette er Norges første raffineri.

Kilde: Wikipedia