Blå himmel og fjell
Furuhaugen, Trønsdalen

God morgen 24. mars

God palmesøndag!

Palmesøndag er i kristen tradisjon feiringen av Jesu inntog i Jerusalem søndagen før korsfestelsen. Den feires siste søndag før påske. Navnet kommer av evangelienes beretning om at folk strødde palmegrener foran Jesus da han red inn i byen.

24. mars er Verdens tuberkulosedag. FN-dagen markeres for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden.

Ulrikke og Rikke har navnedag i dag.

Ulrikke er et kvinnenavn dannet som en feminin form av Ulrik, som har opprinnelse i høgtyske ôd, «odel, arv», og rich, «mektig».

Rikke er et dansk og norsk kvinnenavn. Det er en kortform av navn som inneholder rik, som Frederikke eller Henrikke. Navneleddet rik har opprinnelse i det gammelhøytyske ordet rihhi eller det urnordiske -rikiaR, som begge betyr «rik» eller «mektig hersker».

Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det meste i den tredje verden. Datoen, 24. mars, er til minne om da doktor Robert Koch i 1882 annonserte at han hadde funnet og isolert årsaken til tuberkulose, tuberkulosebakterien.

På den tiden var mange i Europa og Amerika smittet av sykdommen, og en av syv av befolkningen døde av sykdommen. Kochs oppdagelse førte til at man fikk diagnose og ble frisk fra sykdommen.

I 1982, på hundreårsdagen for Kochs oppdagelse, erklærte Den internasjonale unionen mot tuberkulose og lungesykdommer (IUATLD) at 24. mars skulle bli verdens offisielle tuberkulosedag. I 1996 støttet Verdens helseorganisasjon (WHO) IUATLD og støttet sammen andre lignende organisasjoner opp om viktigheten rundt dagen.

På denne dagen i 1989 skjedde Exxon Valdez-forliset i Prince William-sundet utenfor Alaska. Oljetankerens forlis regnes som en av de mest ødeleggende miljøkatastrofene forårsaker av mennesker på havet noen gang.

24. mars 1999 gikk NATO til krig mot Jugoslavia i Kosovokrigen.

Samme dato i 2019 fikk cruiseskipet MS "Viking Sky" med 1373 personer ombord full motorstans og havnet i havsnød i Hustadvika. 479 av passasjerene ble evakuert med helikopter før faren var over

(Kilde: Wikipedia)

Powered by Labrador CMS