Gule hestehov
Rørvatnet

God morgen 14. april

God søndag morgen til alle våre lesere! I følge primstaven er det sommerdag i dag, 14. april - en av de største merkedagene fra gammelt av. 

Mange steder var 14. april flyttedag (faredag) for tjenestefolk. "Hvis det er snø i dag, blir det snø ytterligere 9 dager" heter det noen plasser i landet. 

Ellinor og Nora har navnedag i dag.

Ellinor (engelsk) = Eleonora (italiensk) = Helene = gresk helénos (strålende). Nora er kortform, eventuelt irsk av Honoria (ære, pryd). Fra wikipedia: Ellinor, Nora.

Sommerdagen var en førkristen fest som markerte slutten på vinteren. Sommerdagen falt i slutten av april før kalenderreformen i 1700. Senere ble en av dagene 26.-28. april gjerne feiret som «gamle sommerdag». Midten av april var nok litt tidlig for å markere begynnelsen på sommerhalvåret i mange deler av landet.

Mange skikker var forbundet med sommerdagen i eldre tid: På Østlandet spiste man sommergrøt denne dagen. Det kunne være rømmegrøt, eventuelt bygg- eller ruggrøt med et lag rømmegrøt på toppen.

Det var også faredag (flyttedag), altså dagen da leie- og arbeidsavtaler ble avsluttet. Nå var det mulig for tjenestefolk og husmenn å flytte på seg. Fortsatt brukes begrepet faredag når det gjelder forpaktning.

Sammen med 25. april og 1. mai var 14. april også gangdag. Det innebar at prest og menighet gikk i prosesjon rundt åkrene. Det ble bedt bønner for god avling, og jorda ble stenket med vievann. Skikken med gangdager, som ble innført av paven etter en pestepidemi på 500-tallet, holdt seg enkelte steder en tid etter 1800. Egentlig var det eldgamle hedenske offerritualer som ble gitt et kristent innhold.

Det var vanlig å kaste jord på snøflekkene fra midten av april. Når sola varmet opp jorda, smeltet snøen raskere. Slik kunne man komme tidligere i gang med våronna.

Sommerdagen ga viktige varsler for været og grøden i tida framover.

"Fryser vannet sommernatt, får man uår,» ble det sagt. Mange steder nordpå ventet man på sommermålsria, en periode med barfrost om våren.

I Gauldalen sa de at slik som været var denne dagen, skulle det bli i sju uker framover. Andre plasser sa de tre uker.

Fryser det natt til sommermål, skal det bli 30 frostnetter denne våren. Blir det frost første natta etter sommermål, blir det tre frostnetter i løpet av sommeren: ei ved jonsok, ei ved olsok og ei ved barsok.

Snør det sommerdag, blir det sju snøelinger til før sommeren kommer.

God varme sommerdag gir en varm vår. Og synnavind denne dagen, vil gi mye synnavind ut gjennom den kommende sommeren.

Lokalt i vårt dalføre ble det sagt at så tett som snøen faller sommermål, vil det bli med fluggu og anna åte til sommars.

Visdomsord:

I dag passer det å minne om dette kjente ordet fra Piet Hein:

Den som kun tar spøk for spøk,
og alvor kun alvorlig,
han og hun har faktisk fattet
begge deler dårlig.

Powered by Labrador CMS