En border collie som sitter i snøen.
🐥God påske🐥 Koser meg på hytta🐣🐥🐰🐕💨

God morgen 1. april

Vi ønsker alle leserne god morgen til en ny dag, andre påskedag, og en ny måned, den 1. april! Dette er dagen da det er lov å narre hverandre, så pass på! Skikken med aprilsnarr er utbredt over hele Europa og Nord-Amerika. Aron, Arvid og Arve har navnedag i dag.

Andre påskedag er ein heilagdag som fell på mandagen etter påskedagen. I kyrkja vert det preika over evangelietekstar som fortel om at bodskapen om Jesu oppstode byrja å spreie seg blant folket. I første tekstrekka i Den norske kyrkja er preiketeksten henta frå evangeliet etter Lukas, og handlar om Emmausvandrarane, i andre tekstrekka er preiketeksten frå evangeliet etter Johannes, og handlar om at Jesus etter oppstoda syner seg for Maria Magdalena. Påska er ei kyrkjeleg festtid, med kvit som liturgisk farge.

I katolske område er det vanleg å spreia vatn som er blitt signa på påskedagen over mat, bygningar og i nokre tradisjonar også folk.

Innan ortodoks kristendom og orientalske katolske kyrkjer er andre påskedag del av den «lysande veka», der kvar dag er prega av feiring som kan omfatta utandørs prosesjonar. Dersom festdagen for ein viktig helgen eller vernehelgenen til kyrkja fell til den stille veka eller påskedag blir feiringa lagt til påskemåndag.

Aron og Aaron er mannsnavn med usikker opprinnelse. De kan komme fra et egyptisk ord med ukjent betydning. De kan også være utledet fra det hebraiske ordet har-on som betyr «styrkens fjell».

Arvid er et skandinavisk og finsk mannsnavn avledet av det norrøne navnet Arnviðr, som kommer av orn, «ørn», og viðr, «skog».  Arve er en nyere form av Arvid

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1826 – Samuel Morey tar patent på forbrenningsmotoren.

1924 – Adolf Hitler blir dømt til fem års fengsel for medvirkning i «ølkjellerkuppet». Han tilbringer imidlertid bare 9 måneder i fengsel, og rekker på denne siden å skrive den berømte boken Mein Kampf.

1946 – Et jordskjelv med en styrke på 7,8 forårsaker en tsunami som rammer Hawaiiøyene. 159 mennesker omkommer.

1948 – Berlinkrisen: Militære styrker, under ledelse av den sovjet-kontrollerte regjeringen i Øst-Tyskland, setter opp en blokade mellom Vest-Berlin og Vest-Tyskland.

1960 – USA skyter opp den første værsatellitten, TIROS-1.

1976 – Datafirmaet Apple Computer blir grunnlagt av Steve Jobs og Steve Wozniak.

2001 – Tidligere president i Jugoslavia, Slobodan Milosevic, overgir seg til politiet. Han blir senere overlevert til den internasjonale domstolen i Haag og anklaget forkrigsforbrytelser.

2002 – Nederland blir det første landet i verden som legaliserer dødshjelp.

2008 – Ian Khama blir tatt i ed som Botswanas 4. president.

2009 – Albania og Kroatia blir medlemmer av NATO.

Kilde: Wikipedia

Powered by Labrador CMS