Onsdag
Onsdag Delvis skyet
19°
Delvis skyet
Svak vind
Torsdag
Torsdag Skyet
12°
Skyet
Flau vind
Fylkesstyret Bondelaget

Pressemelding:

Konrad Kongshaug ny Bondelagsleder

Konrad Kongshaug fra Averøy er valgt til ny fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag etter Oddvar Mikkelsen, Surnadal, som hadde sagt fra seg gjenvalg etter tre år som fylkesleder.

Bildet over: Styret i Møre og Romsdal Bondelag. F.v.: Ny fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy, ny nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, styremedlemmene Vegard Smenes, Averøy, Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, Petter Melchior, Norddal, og varamedlemmene Marte Halvorsen, Halsa og Anna Håland Berget, Rauma (Foto: Arild Erlien).

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag ble holdt i Molde 8. og 9. mars, og samlet 75 utsendinger og gjester. I forkant av årsmøtet var hele 180 personer samlet til landbrukets årlige næringskonferanse med fokus på bondekraft og skapervilje.

Den nye fylkeslederen Konrad Kongshaug er 41 år og driver spesialisert storfekjøttproduksjon. Han har vært leder i Averøy Bondelag i fem år, og varamedlem til fylkesstyret det siste året.

Odd Bjarne Bjørdal fra Ørsta ble ny nestleder etter Gunnhild Overvoll, Stranda, som ikke stilte til gjenvalg etter seks år i fylkesstyret. Det var gjenvalg av styremedlem Petter Melchior, Norddal, mens Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, kom inn som ny i fylkesstyret. Vegard Smenes, Averøy, var ikke på valg. Som varamedlemmer ble Marte Halvorsen, Halsa (gjenvalg), Anna Håland Berget, Rauma (ny) og Ole Henrik Rindli, Nesset (ny).

Den verdiskapende bonden

I en uttale påpeker bondelagsårsmøtet at bønder i Norge produserer trygg og næringsrik mat. Ei målretta satsing på god dyrehelse og god dyrevelferd har ført til at vi har Europas laveste forbruk av antibiotika i vårt husdyrhold. Bonden fyller langt flere funksjoner utover matproduksjon. Et variert og flott landskap som gir rom for mange arter, planter og insekter, bosetting over hele landet og verdiskaping er noen av merverdiene som følger i kjølvannet av et aktivt landbruk.

I landbrukspolitikken er det bonden som sitter med nøkkelen. Uten bonden skjer det ingenting uansett hva politikere og forvaltning stimulerer til. Ta Geiranger som et eksempel. Til tross for plass på UNESCOs verdensarvliste er det stor bekymring for kulturlandskapet i bygda som står i fare for å gro igjen. Møre og Romsdal har tre områder som har fått status «Utvalgte kulturlandskap». Områdene er valgt ut på grunn av sine store biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette er fjellgardene og seterdalene i Øvre Sunndal, Alnes på Godøya og Norangsdalen og Hjørundfjorden. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag mener at det er kun et aktivt landbruk som kan opprettholde og utvikle disse verdiene.

Norsk landbruk og matindustri er den største vareproduserende verdikjeden i fastlands-Norge med om lag 90.000 arbeidsplasser og en samlet produksjonsverdi i hele næringskjeden på 140 milliarder kr årlig. Mange steder i Norge er produksjon og næringsvirksomhet basert på landbrukets ressurser avgjørende for å opprettholde den lokale sysselsettinga og befolkningsgrunnlaget.

Møre og Romsdal Bondelag viser til at bønder er kjent for å være dyktige, løsningsorienterte og arbeidsomme. Dette gjør dem ettertrakta på arbeidsmarkedet. Men for samfunnet vil det vel være mest lønnsomt om bøndene fortsetter å skape verdier i tilknytning til egen gård.

Mikroplast

I en sak fremmet av Ørskog Bondelag gir fylkesårsmøtet i sitt vedtak uttrykk for bekymring på muligheten for at matavfall levert i plastposer blir brukt i biogassanlegg der bioresten etterpå brukes som gjødsel i gras og matproduksjon. Det medfører at mikroplast finner veien inn i næringskjeda i matproduksjonen og kan føre til miljøforurensning og helseskader på folk og dyr.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag krever derfor at alle renovasjonsselskap og biogassprodusenter som tar imot matavfall til biogassproduksjon må levere ut poser av papir eller biologisk nedbrytbar plast til alle sine abonnenter slik at det blir enkelt for den enkelte å bidra til redusert plastforbruk og å unngå mikroplast i næringskjeda for mat.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut