Torsdag
Torsdag Snø
-5°
Snø
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
-4°
Delvis skyet
Lett bris
Allan Troelsen og Karina Wigum

174-åring inn i en ny tid

Surnadal Sparebank er inne i sin kanskje mest spennende tid noensinne. Om ikke lenge kan menigmann bli medeier i en av surnadalssamfunnets største institusjoner, når det 4. april åpnes for tegning av egenkapitalbevis.

I løpet av bankens 174-årige historie har det aldri vært direkte eiere. I dag defineres «eierne» som bankens kunder, ansatte, og lokalsamfunnet. Disse har medbestemmelsesrett og er representerte i generalforsamlingen. Om en måned åpnes det altså for at banken får nye, direkte eiere. Og det kan like gjerne bli mannen i gata.

- Nå kan alle være med på å eie en viktig institusjon i lokalsamfunnet, sier banksjef Allan Troelsen.

Han, og leder for administrasjon Karina Wigum, har over en lengre periode samarbeidet med profesjonelle rådgivere og advokatfirma for å komme i mål med alle dokumenter og formaliteter før tegningsperioden starter 4. april.

 

Garantien er satt

Tegning av egenkapitalbevis er spesielt for sparebanknæringa, og foreløpig har 40 av 105 sparebanker i Norge åpnet for eierskap. Troelsen forteller at flere vil følge bare i løpet av året. Wigum opplyser samtidig at sparebankene i Sunndal og Nesset allerede har vært igjennom samme prosess, med stort hell, for noen år tilbake.

For å bli medeier må man tegne egenkapitalbevis. Troelsen forklarer at et egenkapitalbevis kan sammenlignes – men ikke sidestilles – med en aksje i et aksjeselskap. Å inneha egenkapitalbevis bevilger ikke retten til deltagelse i generalforsamlingen, men egenkapitalbeviseiere vil likevel ha medbestemmelsesrett gjennom fem representanter i generalforsamlingen.

Det er satt et minimumsbeløp på 42 millioner og et maksimumsbeløp på 63 millioner. Det vil si at den nye egenkapitalen vil utgjøre rundt 10-14% av bankens totale egenkapital, som ved årsskiftet var 363 millioner. Det er tall som er opparbeidet i løpet av 174 år – uten et eneste underskudd, vel å merke.

Garantien på 42 millioner ble satt i januar. Listen over garantister vil ikke offentliggjøres før 4. april, men Troelsen forteller at det er flere privatpersoner, i hovedsak lokale, som stiller som garantister for minimumsbeløpet.

Garantikonsortiumet ble fulltegnet innen ett døgn. I tillegg melder både Troelsen og Wigum at det allerede har vært stor pågang fra alle aldersgrupper, en måned før det åpnes for tegning. Banksjefen mener begge deler viser at banken er attraktiv blant investorer, og han håper på overtegning, noe som betyr at så mange tegner egenkapitalbevis at maksimumsbeløpet på 63 millioner overskrides. I så tilfelle vil hver tegning bli forkortet. Dette fordi banken ikke ønsker å ekskludere noen, men heller la alle som ønsker få lov til å ta del i verdiskapningen som banken forventer å fortsette med i fremtiden, forklarer Troelsen.

- Vi ønsker å legge listen så lav som mulig for at flest mulig får anledning til å bli eiere av banken. Man kan kjøpe minimum 100 bevis á 105 kroner, noe som utgjør 10.500 kroner. Vi håper og tror det er overkommelig for de aller fleste, sier Troelsen. 

 

Utbytte og risiko

Den nye egenkapitalen vil supplere bankens eksisterende egenkapital, som de tre tidligere nevnte «eierne» råder over, men vil også holdes tydelig separat fra grunnfondet ved avkastning og fordeling av utbytte. Den nye egenkapitalen vil dessuten forvaltes av Surnadal Sparebank på vegne av egenkapitaleierne.

Sparebankens overskudd vil i fremtiden fordeles mellom grunnfondet og den nye egenkapitalen. Størrelsen på avkastningen vil derfor avhenge av størrelsen på bankens overskudd.

Styret i banken har et mål om å nå 7,5% i avkastning på egenkapitalen, årlig i perioden 2016-2018 - noe Wigum kaller et realistisk mål, tatt i betraktning at Surnadal Sparebank klarte en avkastning på 9,5% i 2014 og 8,5% i 2015.

Troelsen understreker at man på tross av 174 år uten underskudd, historisk gode resultater og en solid kundeportefølje må ta hensyn til at det er risiko involvert. Men det hjelper å tenke langsiktig. Normalt er det langt mindre svingninger i resultat hos sparebanker enn til sammenligning i aksjeselskaper. Surnadal Sparebank har i tillegg en bred og solid kundeportefølje som gjør at de er rustet til å møte også myndighetenes strenge kapitalkrav. De åpner med andre ord ikke for eierskap i banken fordi de er nødt, men fordi de ønsker å finne nye måter å utvikle banken på, vokse videre, og la de som ønsker få lov til å ta del i verdiskapningen.

Banken holder syv informasjonsmøter i løpet av april, hvorav tre i Surnadal, for å sikre utfyllende og tydelig informasjon til interesserte.  

- Alle er hjertelig velkomne. Vi håper så mange som mulig kommer, sier Wigum.

Tegningsperioden er satt mellom 4. og 22. april. Infomøtene holdes følgende tider:

Surnadal: onsdag 6. april kl. 18-20, lørdag 9. april kl. 11-13 og onsdag 20. april kl. 18-20.

I tillegg holdes infomøter også i Halsa, Kristiansund og Trondheim. Klikk her for å se sted og tid, og for påmelding.

Tips en venn Skriv ut