Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Onsdag
Onsdag Skyet
Skyet
Flau vind

- Et kompromiss som skaper ro

Kommunestyret i Surnadal sendte torsdag forslag om en nedre kritisk grense for både skolen og barnehagen i Todalen ut på høring. Både politikere og FAU i Todalen mener vedtaket vil gi todalssamfunnet rom for å arbeide i ro og fred.

Det er slett ikke første gangen kommunestyret behandler saken - senest i desember 2015 vedtok kommunestyret den gang å bevare skolen. I mai i år ba ordfører Lilly Gunn Nyheim og varaordfører Helge Røv (begge Ap) om en ny utredning, noe som skapte sterke reaksjoner både i todalssamfunnet og hos flere av politikerne. Det gjenspeilet seg i en lang debatt om kommunale prosesser, elevtall og engasjerte lokalsamfunn.

 

Slutt på «seigpiningen»

Varaordfører Helge Røv (Ap) er glad for at partiet tok initiativ til å gjenoppta saken. Han mener det har ført mye godt med seg, som det sterke engasjementet todalssamfunnet har vist i etterkant. Samtidig mener Røv et endelig vedtak vil gjøre slutt på det kan kaller «seigpiningen av lokalsamfunnet».

- Saken hadde ikke kommet frem i dag hadde det ikke vært for Arbeiderpartiet, fastslår Røv.

Han forteller samtidig at Ap opprinnelig tenkte å fremme et alternativt forslag til vedtak hvor 30 elever fortsatt ville være grensa, men at partiet likevel ikke ser noen grunn til å fremme forslaget da det ikke vil få flertall.

For inneværende skole- og barnehageår er det seks barn i Todalen barnehage og 27 elever ved skolen. Dagens innbyggertall (297) tilsvarer at det i gjennomsnitt vil starte tre elever på skolen hvert år, noe som gir et samlet elevtall for hele skolen på 21.

 

Arbeiderpartiet under angrep

Flere i Senterpartiet kritiserte Arbeiderpartiet for at saken igjen er på bordet, kun tre år etter forrige vedtak.

Sondre Ormset (Sp) er blant kritikerne. Han synes det er frustrerende at saken er oppe i kommunestyret igjen, da han mener det er med på å undergrave det gode arbeidet som todalingene gjør.

- Todalen er nesten et prakteksempel på hvordan man skal drive en slik skole og få gode ringvirkninger i lokalsamfunnet. Arbeiderpartiet skal ikke ha skryt for at denne saken er kommet frem. Den bør ikke ha kommet frem i utgangspunktet. Foreldre i Todalen sier til meg at «de skal utarme oss til vi ikke orker å ha denne skolen lenger», sier Ormset.

- Jeg føler meg litt urettferdig behandlet, også på vegne av partiet, når det sies på talerstolen at dette gjør vi bare for å være ekle. Det er absolutt ikke tilfelle. Vi ser på elevenes beste, sier Røv.  

- Jeg tror ikke du gjør det for å være ekkel, jeg tror du gjør det for å få lagt ned todalsskolen, svarer Ormset.

Han er likevel av den oppfatning at saken vil få et godt utfall:

- Når vi er der vi er nå, så er det en god konklusjon som er kommet. Det gir forutsigbarhet og rom for å arbeide i ro og fred.

Bernt Venås (Sp) kaller rådmannens arbeid for en balansert utgreiing som tar helheten på alvor. Han tror todalssamfunnet ser på dagens vedtak som et kompromiss.

- Vi politikere må tåle å ta kamper og omkamper. Men når de sterke følelsene ikke får ro år etter år er det viktig at vi kommer frem til et kompromiss som skaper ro og forutsigbarhet for de som står mest oppi det.

 

Minner fra Bøfjorden

Bergsvein Brøske (Sp) belyste hvordan kommunen gjennomfører omstillingsprosesser, og trakk frem nedleggelsen av skolen i Bøfjorden i 2012 som eksempel på hvordan man ikke skal gjennomføre slike saker.

- Slik som saken om skolestruktur i Bøfjorden gikk har ikke Surnadal kommune råd til å gjøre, mener Brøske.

- Det var med på å skape splid og såre følelser i mange år etterpå. Fortsatt så kan tårene sprette frem når saken blir tydelig aktualisert, sier Brøske.

Han mener likevel saken har fått en god utvikling.

- All ære til administrasjonen som åpenbart har lært noe om tilnærmingsmåten til slike saker, sier Brøske.

Gunhild Bøklep Bøe (Sp) tok også opp nedleggelsen av skolen i Bøfjorden og holdt et emosjonelt innlegg fra talerstolen.

- Denne saken rører meg inn i hjertet, det hører dere sikkert på stemmen min. Jeg kviet meg på dette i dag. Det er lov til å mene at todalsskolen blir for liten, men det handler om måten det gjøres på.

Mot slutten av debatten ser Marit Granhus Langli (H) behovet for å gå på talerstolen «for å gå imellom», som hun selv kaller det.

- Dette begynner å ligne politisk skittkasting, og det er trist å se. I starten var vi skjønt enige om rådmannens tilråding, og det er beklagelig at vi nå tar opp gamle saker, sier Langli.

 

Avgjøres før valgkampen

 

Langli mener saken har god timing, for nå kommer den helt fristilt fra budsjettarbeid - og vil få et vedtak før neste års valg.

- Det finnes faktisk en smertegrense for hvor liten en skole kan bli, og det er bra at denne slås fast før valgkampen, sier Langli.

Rakel Polden (Ap) mener tvert imot man slett ikke kan forvente ro det kommende året, særlig når budsjettet er så stramt som det er.

- Vi må kutte mange plasser. Det er mange saker som vil komme opp igjen i flere sektorer, og det er ikke så mange som vil oppleve ro, fastslår hun.

 

Ut på høring

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens tilråding, som blant annet lyder som følger:

1. Dersom barnetalet ved Todalen barnehage blir fire barn eller mindre, blir Todalen barnehage samanslått med Stangvik barnehage frå 01.08 det året dette eventuelt skjer.
2. Dersom elevtalet ved Todalen skule blir tjue elevar eller mindre, blir Todalen skule samanslått med Stangvik skule frå 01.08 det året dette eventuelt skjer.

I tillegg ble et forslag på initiativ fra Marit Granhus Langli (H) lagt frem om at barnetallet per 01.08. året før det aktuelle skoleåret legges til grunn for punktene ovenfor. Tilleggsforslaget ble også enstemmig vedtatt.

Saken legges nå ut på høring. Kommunestyret behandler saken på nytt i desember i år.

 

Spente todalinger i salen

Det var en spent firkløver fra FAU i Todalen som fulgte den timelange debatten i kommunestyret fra salen. Siden våren har FAU med flere jobbet hardt for å se på mulighetene for å øke tilflytningen til bygda. Kartlegging av flere bosteder og flytting av deler av virksomheten til Talgø MøreTres fabrikk i Todalen har vært på agendaen.

- Det var interessant å høre på, og det er klart jeg ser positivt på at de vil gi oss en sjanse, sier Line Kvendset.

Kvendset, Yuliya Rogach Halle, Bjørn Gunnar Ansnes og Kjetil Sogge var lettet da rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

- Vi har egentlig fått avklaring på hvordan stemmegivningen kom til å bli, men jeg ble overrasket over at Arbeiderpartiet valgte å trekke forslaget. De skal ha honnør for at de valgte å snu, sier FAU-leder Bjørn Gunnar Ansnes.

- Men det er nå jobben begynner. Nå er det opp til oss å få flere folk til bygda, sier Ansnes.

- Det skal vi klare, fastslår Kvendset med et smil.

Gunnhild Bøklep Bøe og Line Kvendset 690.JPG

- Det er bra at det er noen som forstår oss, sier Kvendset til Senterpartiets Gunhild Bøklep Bøe.

KS 130918.JPG

Sondre Ormset (Sp), Johs. J. Vaag (FrP) og Gunhild Bøklep Bøe slo av en prat med FAU i Todalen, som ses til høyre i bildet: Yuliya Rogach Halle, Line Kvendset, Bjørn Gunnar Ansnes og Kjetil Sogge.

Tips en venn Skriv ut