LEDIG STILLING:

Studentstillingar for sjukepleiestudentar

I Heimetenesta og ved Surnadal sjukeheim er det lyst ut studenstillingar.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på heimesidene våre: www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar

Søknadsfrist: 31.03.21