LEDIG STILLING:

Ledige stillingar ved Surnadal sjukeheim

  • 3 x 100% fast sjukepleiar
  • 4 x vikariat sjukepleiar (80- 100%)
  • 2 x 100% fast vernepleiar
  • 3 x 100% fast helsefagarbeidar
  • Stillingar på helg for studentar og elevar
  • Andre stillingar som kan bli ledig
  • Tilkallingsvikar

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesidene våre:

www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar.

Søknadsfrist: 31.10.2021