LEDIG STILLING:

Ledige stillingar i Surnadal kommune

  • Undervisningsinspektør ved Vaksenopplæring og Integrering, fast 100% stilling
  • Systemforvalter/prosjektmedarbeider IKT og helse, fast 100% stilling
  • Faste helsefagarbeidarstillingar i Heimetenesta

Søknadsfrist på stillingane er 17.06.21

Vi har også ledige sjukepleiestillingar i helse- og omsorgstenestene våre. Søknadsfrist 31.07.21

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesidene våre