LEDIG STILLING:

FDVU-koordinator

Alt Forvaltning AS søker FDVU koordinator i 100 % stilling til hovedkontoret i Surnadal. FDVU koordinator ansettes i teknisk avdeling som i dag består av 4 personer.

FDVU koordinator blir ansatt i Alti Forvaltning AS og vil ha hovedoppgaver innen teknisk drift og byggforvaltning for kjøpesenter og øvrige eiendommer vi eier/forvalter.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Tegne- og modelleringsarbeid i Arcicad og Autocad ifm areal- og brannverntegninger på våre eiendommer. Disse oppgavene utgjør over 50 % av stillingen
 • Kartlegging og oppdatering av tilstanden og FDV dokumentasjon på eiendommer
 • Bistå med vedlikeholdsplaner, prising av byggetekniske tiltak
 • Prosjektarbeid knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
 • Håndtering / kontroll av sluttdokumentasjon fra prosjekt til drift
 • Vedlikehold og utvikling av internkontrollsystemet Facilit i lag med andre faggrupper / eiendomsansvarlige. Apper, årshjul og HMS oppgaver

Vi søker deg som:

 • Er utdannet innenfor tekniske byggfag og / eller har relevant erfaring
 • Gjerne har kjennskap og erfaring med tegne- og konstruksjonsprogrammer som Autocad og Arcicad, samt BIM og IFC
 • Har erfaring fra drift av eiendommer
 • Er på jakt etter en utadvendt jobbsituasjon med teamarbeid på tvers av fagene og eiendommer/bygg
 • Kommuniserer og samarbeider godt med kollegaer og kunder
 • Er utadvendt, evner å motivere og engasjere

FDVU koordinator har Teknisk sjef i Alti Forvaltning som nærmeste overordnet. Arbeidssted vil være ved hovedkontoret til Alti Forvaltning i Surnadal. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Det er ønskelig at personer som søker er innstilt på å yte ekstra innsats i perioder.

Hva du kan forvente deg av oss:

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø.

Alti Forvaltning AS er i sterk vekst og har ambisjoner om å bli blant landets største forvaltere av kjøpesenter/ næringseiendommer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og personalforsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Jan-Ove Øigård, Teknisk sjef, mobil 415 13 775 eller Olve Røen, HR sjef, mobil 970 21 382.

Søknadsfrist 16.06.2021.

Trykk her for mer informasjon

Alti Forvaltning AS er engasjert i eiendoms- og kjøpesenterbransjen, med hovedkontor i Surnadal og avdelingskontorer i Arendal, Oslo, Mandal og Ålesund.

Selskapet forvalter 30 kjøpesentre, både egeneide og for andre eiere. I tillegg kommer rundt om 60 handels-, kontor- og boligeiendommer.

Selskapet eies av LL Holding AS fra Surnadal, Arendalsbaserte Sørco AS og Aurora Eiendom AS. Det er totalt 43 ansatte i administrasjonen i Alti Forvaltning AS hvorav 35 ansatte ved hovedkontoret i Surnadal.