LEDIG STILLING:

Daglig leder

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank søker daglig leder.

Stiftelsen ble opprettet 03.05.2021 i kjølvannet av at Surnadal Sparebank og Sparebank1 Nordvest sammen har etablert Sparebank1 Nordmøre. Som følge av etobleringen ble en del av kapitalen som er skapt i Surnadal Sparebanks nedslagsfelt gjennom over 785 år lagt inn i stiftelsen. Ved opprettelsen blir den nyopprettede stiftelsen en stor og viktig eier i Sparebank1 Nord­møre gjennom en betydelig andel egenkapitalbevis. Stiftelsen vil ved oppstart eie ca. 15.5% av den nye banken. med et eierskap til 1.409.099 egenkapitalbevis.

Stiftelsens formål er regulert i vedtekter. og består i å eie og forvalte de aksjene den ble tilført ved opprettelsen, og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank1 Nordmøre. Stiftelsens formål skal videre være bidrog til allmennyttige formål. samt å sikre videreføring av lange og gode sparebanktradisjoner i kommunen.

STILLINGENS STØRRELSE

Arbeidsmengden for daglig leder vil kunne variere, men er foreløpig vurdert til å utgjøre en stillingsstørrelse mellom 20 og 40%. Styret vil vurdere ansettelse eller evt. kjøp av tjenester i dette omfanget.

Arbeidstid, foruten deltakelse i styrets møter mv. vil være svært fleksibel og kan tilpasses den enkelte kandidat.

SENTRAL KOMPETANSE

Vi søker en person med solid økonomisk utdannelse og arbeidserfaring. Kjennskap til bank og finansbransje, samt erfaring fra kapitalforvaltning vil være en fordel, da du på vegne av stiftelsen skal forvalte store verdier. Er du i tillegg strukturert og selvstendig, en god relasjonsbygger, brennende engasjert i lokalsamfunn og positiv aktivitet og med god lokalkunnskap om Surnadal kommune, kan du være den vi ser etter.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

  • Daglig ledelse av virksomheten
  • Saksutredning, forberedelse og gjennomføring av styremøter, samt sikre effektiv gjennomføring av styrets beslutninger
  • Kontoradministrasjon
  • Kapitalforvaltning, informasjonsarbeid og kontakt med media
  • Kontaktpunkt mellom stiftelsen og banken
  • Samarbeid med andre sparebankstiftelser
  • Behandle søknader om gaver i tråd med fastlagt gavepolitikk, og gi innstilling til styret Ivareta det praktiske rundt gaveutdeling

Vi kan tilby en fleksibel stilling og arbeidshverdag hvor du kan utøve høy faglig kompetanse i kombinasjon med allmennyttig, givende arbeid. Lønns- og arbeidsbetingelser fastsettes etter avtale. Daglig leder vil rapportere direkte til styret.

Vi ivrer etter å komme i gang, og det er ønskelig med snarlig oppstart. Kontorsted vil være Surnadal.

Vi giør oppmerksom på at stillingen har bestemmelser om egnethetsvurdering gieldende for fmansforetak.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen? Ta kontakt med:

Styreleder Lars Inge Kvande mobil 951 98 822.

Søknad med CV sendes til:[email protected]

Søknadsfrist: søndag 20. juni 2021.