ANNONSE, LEDIGE STILLINGER:

Skogplantere - forlenget søknadsfrist

Ønsker du en aktiv sommerjobb der du får brukt kroppen og oppleve norsk natur?

ALLSKOG er et samvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Vi har i dag 7800 andelseiere. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Vi er en robust organisasjon med høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på skogeiendom. ALLSKOG er også medlem av Norges Skogeierforbund.

For å gjennomføre vårens plantesesong søker Allskog 50 sesongarbeidere til å utføre årets skogplanting fra Volda i sør til Vesterålen i nord. Vi ønsker å sette sammen lag på 2-4 personer som kan jobbe i ulike geografiske områder for en periode på inntil 2 måneder eller så lenge vi har oppdrag. Du blir med å plante framtidas skog!

Vi tilbyr:

· Akkordbasert lønn, i henhold til tariffen i Naturbruksoverenskomsten

· En unik mulighet for en sosial jobb i skog og mark

· Samfunnsnyttig arbeid

· Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid

· Tidsperioden vil være fra medio mai til medio juli

· Alle som blir engasjert vil ta et digitalt kurs gjennom skogskolen.no

· Man får tett oppfølging av Allskog

Kvalifikasjoner:

· Erfaring fra skogbruksnæringen eller lignende vil anses som positivt

· Førerkort klasse B og tilgang på bil er en fordel, men ikke et krav

· Du er glad i norsk natur og liker å arbeide utendørs

· Du har stor arbeidskapasitet og er komfortabel med krevende fysisk arbeid

· Du trives med teamarbeid

Interessert?

Les mer på finn.no

Antall stillinger: 20

Søknadsfrist: 23.04.2021