LEDIG STILLING:

Ledige faste stillingar og vikariat i BU- og aktivitetetstenesta

Ledige faste stillingar og vikariat i BU- og aktivitetetstenesta i Surnadal kommune.

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesidene våre:

www.surnadal.kommmune.no, ledige stillingar.

Søknadsfrist: 04.12.20