LEDIG STILLING:

Tilkallingsvikarar i helse- og omsorgstenestene

TILKALLINGSVIKARAR I HELSE- OG OMSORGSTENESTENE I SURNADAL KOMMUNE

Surnadal sjukeheim, Heimetenesta og Bu- og aktivitetstenesta søkjer tilkallingsvikarar.

Informasjon om stillingane og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesidene våre:

www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar

Søknadsfrist: 31.12.21