LEDIG STILLING:

Surnadal kommunevåpen
Surnadal kommunevåpen

Surnadal sjukeheim har ledige stillingar for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på heimesidene våre:

www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar.

Søknadsfrist: 28.02.2021