ANNONSE, LEDIG STILLING:

Økonomimedarbeidar, engasjement 80% stilling

På grunn av auka arbeidsmengde i samband med busetting av flyktningar, og då særskilt flyktningar frå Ukraina, blir det utlyst eit engasjement på 1 år med ønska tiltreding 1. september 2023.

Stillinga er ei midlertidig styrking av økonomifunksjonen ved eininga.

I tett samarbeide med andre innafor eininga vil ein ha oppfølging på ulike område innafor økonomifeltet.

Søknadsfrist: 04.06.2023

Les meir og søk på Surnadal kommune si heimeside

Powered by Labrador CMS