ANNONSE, LEDIG STILLING:

Surnadal kommune sitt kommunevåpen

Leiande reinhaldar i Surnadal kommune, 2.gongs utlysing 

Teknisk drift i Surnadal kommune skal tilsett leiande reinhaldar i fast 100% stilling.

Til stillinga ser vi etter deg som er strukturert og løysingsorientert, med gode kommunikasjonsevner og som kan handtere fleire oppgåver samtidig.

Det er ein viktig eigenskap å vere serviceinnstilt og positiv og at du kan og vil leie andre.

Kvalifikasjonar/ønske om aktuell kompetanse:

 • fagleg bakgrunn som er relevant for stillinga, kan vere både formal- og realkompetanse
 • leiarutdanning og leiarerfaring er ein fordel
 • kunne arbeide sjølvstendig og i team og kunne leie andre
 • kunnskap om reinhaldsprosedyrer og helse- og sikkerhetsforskrifter er eit fortrinn
 • kjennskap til prosedyrer for reinhald og reinhaldsmetodar er ønskeleg
 • kan sjå løysingar og gjere endringar som effektiviserer arbeidskvardagen
 • førarkort kl.B, du må disponere eigen bil
 • du kommuniserer godt på norsk, både skriftleg og muntleg

Arbeidsgjevar vil vere med og legge til rette for aktuell kompetanseheving.

Arbeidsoppgåver:

 • planlegge og organisere reinhaldet på dei ulike tenestestadene
 • ansvar for at reinhaldet blir utført ihht gjeldande standarar, retningsliner og planer
 • opplæring og rettleiing av reinhaldspersonalet
 • delta i innkjøp av utstyr og materiell
 • rapportere til overordna leiing om reinhaldsstatus
 • personalansvar for reinhaldarane våre

Kvalifiserte søkarar blir invitert til samtale.

Søknadsfrist: 26.06.2024

Les meir og søk på Surnadal kommune si heimeside

Powered by Labrador CMS