ANNONSE, LEDIGE STILLINGER:

Ledige stillingar

LEDIGE STILLINGAR I SURNADAL KOMMUNE FRÅ 01.08.21

Surnadal barne- og ungdomsskule: 80% vikariat som miljøveiledar

Surnadal og Rindal kulturskule:

  • 20% fast stilling teaterlærar
  • 30% fast stilling lærar i visuelle kunstfag

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesidene våre:

www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar.

Søknadfrist: 21.06.21