ANNONSE, LEDIGE STILLINGAR:

Ledige stillingar i heimetenesta

Heimetenesta i Surnadal kommune skal styrke den tverrfaglege tilnærminga i tenesta og har ledig:

Inntil 2x100% fast stilling for deg med 3-årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning.

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesida vår:

www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar

Søknadsfrist: 30.01.22

Powered by Labrador CMS