ANNONSE, LEDIGE STILLINGAR:

Ledige stillingar for sjukepleiestudentar

Surnadal kommune har ledige stillingar for sjukepleiestudentar.

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på heimesidene våre:

www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar

Søknadsfrist: 30.05.21