ANNONSE, LEDIG STILLING:

Fagstilling, fast 100%, med midlertidig teamleiarfunksjon ved Indre Nordmøre barnevenstjeneste

Indre Nordmøre barnevernstjeneste for kommunane Surnadal, Rindal, Sunndal og Tingvoll søkjer ny medarbeidar.

Vertskommune for samarbeidet er Surnadal kommune og har til saman 22,8 årsverk.

Eininga er organisert med kontorstader både i Sunndal og Surnadal med to team for undersøkingar/hjelpetiltak i heimen og eit team som arbeider med oppfølging av barn og unge utanfor heimen.

I perioden 01.08.23 – 31.07.24 vil stillinga være tillagt funksjon som teamleiar, med moglegheiter for at denne funksjonen blir fast. Ein vil elles gå fast inn som kontaktperson etter denne perioden. Lokasjon vil være ved kontoret i Surnadal.

Surnadal kommune er vertskommune for samarbeidet.

Søknadsfrist: 31.05.2023

Les meir og søk på Surnadal kommune si heimeside

Powered by Labrador CMS