Onsdag
Onsdag Skyet
Skyet
Frisk bris
Torsdag
Torsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Frisk bris

Rindal Sau og Geit

 

RINDAL SAU OG GEIT

er et lokallag av Norsk Sau og Geit og har som formål
å arbeide for et saue- og geitehold som baserer seg på lokale ressurser og som driver innenfor økologisk forsvarlige rammer

Vi vil synliggjøre verdien av et sterkt småfehold

JA! til matproduksjon på økologiske og fornybare ressurser

JA! til å pleie kulturlandskapet og motvirke gjengroing

JA! til god dyrevelferd og dyrehelse

JA! til produktutvikling og kvalitetssikring i produksjonen

JA! til arbeidsplasser og bosetting

JA! til samarbeid og fellesskapsløsninger

NSG -På lag med naturen

 

Styret i Rindal Sau og Geit 2015

Leder: Ingunn Tørset
Nestleder: Ole Bjørn Grytbakk
Sekretær: Marit Solheim
Kasserer: Marit Haltli
Studieleder: Einar Hjulstad Asphaug


Leder Rindal Beitelag: Sigmund Moen Trønsdal

 

Rindal Sau og Geit vil være aktive i arbeidet for å optimalisere avlsarbeidet for sau i bygda.
Rindal Sau og Geit er også opptatt av å begrense rovdyrtapet og tap på grunn av beiterelaterte sjukdommer
Rindal Sau og Geit driver kurs- og møtevirksomhet til saueholdets beste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalia

Klikk her og se Nytt fra Rindal Sau og Geit

 

Meld fra når du ser rovdyr og spor!


Antall rovdyr auker i beiteområda våre og dette fører til for store tap av sau og lam. Rindal Sau og Geit vil derfor oppfordre folk som ferdes i skog og mark både sommer og vinter om å melde fra når de ser rovdyr og spor.

Meld fra til en av styremedlemmene om observasjoner, og ta gjerne bilde av både dyr og spor. Ved avbilding av spor, legg gjerne ei fyrstikkeske eller lignende ved sida av sporet til målestokk.

 

Tapstall:

                                 2012                   2013                 2014
Sau/lam slept:         3723                        3879                      3688
Sau/lam tapt:            226                           280                        206
Taps%:                       6,07                         7,20                       5,60

 

Noe av årsaken til at tapsprosenten i 2013 var så høy, var at mange hadde store problemer med alveld på nordsida. Mens i 2014 ser vi at alveld-problemet har bedret seg i flere besetninger, mens rovdyr var et større problem spesielt på sørsida.

 

Kontakt Rindal Sau og Geit: 

Ingunn Tørset: 48151638 ingunn-t@live.no

Ole Bjørn Grytbakk: 90529196 ole.bjorn.grytbakk@mrfylke.no
Marit Haltli: 91187162  
Marit Solheim: 90780719                                             

Sigmund Moen Trønsdal:90046093

 

 


 

Tips en venn Skriv ut