ANNONSE, LEDIG STILLING:

Butikkmedarbeider/medeier

Power Surnadal startet opp i Alti Butikksenter i Surnadal 2.oktober 2008, som et privat aksjeselskap med franchisekontrakt med Powerkjeden. Butikken er fortsatt i privat eie. Omsetningen har vokst jevnt og sikkert helt fra oppstarten, og hadde i 2020 et brutto salg på 30 millioner. Butikken har hvert år drevet med overskudd, og har opparbeidet seg en stor egenkapital. Bedriften har i dag 2 eiere.

Butikkmedarbeider/medeier

Da tre av våre medarbeidere (deltidstilsatte) skal begynne på studier, søkes det etter butikkmedarbeider i 100% stilling. Butikken sysselsetter i dag 3 heltidsstillinger pluss noen på deltid. Dagens eiere er interessert i en person med kremmerånd, rette innstilling til å drive butikk med tanke på kundebehandling, og det pågangsmotet som ofte er nødvendig i en slik jobb. Prøvetid på 6 måneder, og i prøveperioden avlønnes stillingen etter gjeldende tariff. Det praktiseres turnusordning. Hvis det viser seg i løpet av prøvetiden at den som blir tilsatt oppfyller bedriftens krav, gis det mulighet for vedkommende å bli medeier i bedriften. Nyutdannede på lik linje med andre ønskes i søknadsmassen.

Bakgrunn/kvalifikasjoner/krav:

· Interesse for fagfeltet butikken står for

· Spesielt interessert i teknologi og holde seg oppdatert på ny teknologi

· Gjerne med interesse og/eller bakgrunn med radio/TV

· Kundevennlig framtreden

· Ved spesielle behov og anledninger, være villig til å arbeide ut over ordinær arbeidstid og turnus

· Erfaring/praksis fra lignende jobber tillegges vekt, men er ikke noe absolutt krav

Søknad med attester sendes Power Surnadal, Øravegen 4, 6650 Surnadal – eller E-post [email protected] For spørsmål i samband med stillingen, kan søkerne kontakte daglig leder Otto Foss Betten på tlfnr. 9002 0973. Søknadsfristen er satt til søndag 19.september kl. 23:59.