ANNONSE, LEDIG STILLING:

Daglig leder

Sparebankstiftelsene Surnadal Sparebank søker ny daglig leder.

Stillingens størrelse

Arbeidsmengden for daglig leder vil kunne variere, men med økende antall prosjekter å følge opp vurderes denne til å utgjøre en stillingsstørrelse mellom 30 og 50%. Styret vil vurdere ansettelse eller evt. kjøp av tjenester i dette omfanget i tråd med ønsker fra den som ansettes.

Arbeidstid, foruten deltakelse i styrets møter mv. vil være svært fleksibel og kan tilpasses den enkelte kandidat.

Sentral kompetanse

Vi søker en person med solid økonomisk utdannelse og arbeidserfaring. Kjennskap til bank- og finansbransje,herunder kapitalforvaltning, vil være en fordel da stiftelsen forvalter store verdier på vegne av lokalsamfunnet. Er du i tillegg strukturert og selvstendig, en god relasjonsbygger, brennende engasjert i lokalsamfunn og positiv aktivitet og med god lokalkunnskap om Surnadal kommune, kan du være den vi ser etter.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Daglig ledelse av virksomheten

• Saksutredning, forberedelse og gjennomføring av styremøter, samt sikre effektiv

gjennomføring av styrets beslutninger

• Kontoradministrasjon, følge opp rutiner og rapportere til relevante myndigheter

• Rapportering av økonomiske nøkkeltall og utvikling av investeringsportefølje

• Informasjonsarbeid og kontakt med lokalsamfunnet og media

• Kontaktpunkt mellom stiftelsen og banken

• Samarbeid med andre sparebankstiftelser

• Behandle søknader om gaver i tråd med fastlagt gavepolitikk, og gi innstilling til styret

• Ivareta det praktiske rundt gaveutdeling

• Følge opp stiftelsens egne prosjekter

Søknadsfrist: 20. juli 2024

Les fullstendig utlysningstekst på Sparebankstiftelsen Surnadal sine hjemmesider

Powered by Labrador CMS