ANNONSE, LEDIGE STILLINGER:

HMS-rådgiver / sykepleier

STILLINGSANNONSE HMS RÅDGIVER / SYKEPLEIER 80% - 100%

Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste som yter tjenester til både offentlige og private aktører i arbeidsmarkedet. Vi bistår kunder spredd over hele Midt- Norge og ønsker nå å styrke vårt team med ny medarbeider. Kanskje er vi det teamet du søker etter.

Sammen med fagsterke kollegaer vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre arbeidshelse. Hos oss vil du få mulighet til både faglig og personlig utvikling.

Vi kan tilby:

En spennende arbeidsplass med varierte oppgaver.

Vi har gode pensjons- og velferdsordninger.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Bistå bedrifter med systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid
 • Være støttespiller for ledelse og ansatte i å skape sunne og trygge arbeidsforhold
 • Gjennomføre målrettede arbeidshelseundersøkelser iht. arbeidsmiljøforskrifter
 • Gi informasjon, veiledning og opplæring på individ og gruppenivå
 • Kartlegging og risikovurdering av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Bistand i oppfølging av rus/spill avhengighet
 • Deltagelse på ulike møter, heriblant arbeidsmiljøutvalg
 • Undervisning / kurs i ulike tema
 • Administrativt arbeid som utarbeidelse rapporter, samarbeidsplaner og lignende

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant tilleggsutdanning
 • Annen relevant helsefaglig utdanning kan også bli vurdert
 • Erfaring med tverrfaglig arbeid og med godt humør
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i Bedriftshelsetjeneste
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Vi har pr i dag leasingbiler, men du må også disponerer egen bil

Arbeidstiden er hovedsakelig på dagtid – unntaksvis har vi oppdrag på kveld / helg.

Stillingen innebærer noe reising da vi har kunder i hele Midt Norge.

Søknadsfrist 25.11.2021 – tiltredelse etter avtale.

For nærmere informasjon om Bedriftshelsetjenesten og stillingen ring Daglig leder Monica Berg på 922 65 452 – eller send e-post til [email protected]