Torsdag
Torsdag Delvis skyet
16°
Delvis skyet
Flau vind
Fredag
Fredag Delvis skyet
13°
Delvis skyet
Flau vind
tp_leserinnlegg
Da jeg gikk ut av bilen i går kveld ved Stangvik kirke, fikk jeg nesten hjertestans. Hele rekken av majestetiske, store, gamle løvtrær langs steinmuren mot veien var borte, skriver Dordi Skuggevik i d... Les mer
tp_leserinnlegg

Sørgesang over vakre trær ved Stangvik kirke

Da jeg gikk ut av bilen i går kveld ved Stangvik kirke, fikk jeg nesten hjertestans. Hele rekken av majestetiske, store, gamle løvtrær langs steinmuren mot veien var borte, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-04-18
tp_leserinnlegg

Det er for sent å angre seg

"Espen Remme angrer seg. Han ønsker ikke lenger å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund i august. (...) Denne gangen er det for sent. Denne gangen, har du vekket et kollektivt raseri som ikke kan slukkes. Denne gangen har du sprengt fylket. Trøndelag, no kjæm vi hjæm", skriver Inge Slettan Ulvund....
2019-04-11
tp_leserinnlegg

Avskytingen av hjort må økes

Planlegging av årets jaktsesong er i gang. Møre og Romsdal Bondelag vil i den forbindelse poengtere overfor kommunene viktigheten av en aktiv hjorteviltforvaltning, skriver Vegard Smenes og Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag i dette leserinnlegget.
2019-04-04
tp_leserinnlegg

Det skal bli lettare for eldre å få fornya førarkortet

Regjeringa vil gi eldre bilførarar ein enklare kvardag, og kjem med framlegg om at friske eldre skal sleppe belastande kognitive testar. Kva er så kognitive testar? I følgje Store norske leksikon heiter det at «kognitiv er det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre».
2019-04-03
tp_leserinnlegg

Korleis lever eldre heile livet i vår kommune?

1.januar 2019 vart eldrereforma «Leve hele livet» starta i kommunane rundt om i landet. «Leve hele livet» handlar om det som er viktigast i livet: fellesskap, aktivitet, deltaking, forebygging, god mat og rett helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføra reformane er lagt på kommunane, men på...
2019-04-03
Frp logo

Hvorfor sier Surnadal FRP nei til bosetting av flere flyktninger?

Vi har fått inn et leserinnlegg fra Marius Helgesen i Surnadal FrP.
2019-03-29
tp_leserinnlegg

Kritiske arbeidsforhold for ansatte i Rindal Kommune

"Jeg legger til grunn at kommunen har de formelle kravene til tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i orden, men er tvilende til om regelverket praktiseres tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovverk, som regulerer arbeidslivet og sikrer arbeidstakernes rettigheter", skriver Jon Stor...
2019-03-28
tp_leserinnlegg

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundes landsstyremøte 13. og 14. mars 2019 vedtok denne uttalelsen: Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehu...
2019-03-27
tp_leserinnlegg

Nytt leserinnlegg

Jostein Grytbakk har sendt oss et nytt leserinnlegg som omhandler det han omtaler som «Arbeidskonfliktsaken» i Rindal kommune.
2019-03-23
tp_leserinnlegg

Redde klimaet? Plant et tre!

Alle de bortskremte ungdommene som skulker skolen for å «redde planeten» bør få bedre naturfagundervisning! De kan ingenting om fotosyntesen. Det skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-03-22
tp_leserinnlegg

Gi oss en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet

Elinor Bolme, fylkesleder N.K.S.Møre og Romsdal, har sendt oss et ​leserinnlegg i forbindelse med forslag om samlokalisering av fødetilbudet i Kristiansund og Molde.
2019-03-21
tp_leserinnlegg

Ros til Solveig Fosseide som tok opp kampen med Rindal kommune

Det er flott at Solveig Fosseide klarte å bestemme seg for å ta opp kampen om definisjonen av virkeligheten i konflikten med Rindal kommune. Det skriver Hanne K. Kvitberg i dette leserinnlegget.
2019-03-21
tp_leserinnlegg

Store utfordringar innan eldreomsorga i Surnadal

Surnadal er mellom dei kommunane i fylket som i følgje framskrivingstal frå Statistisk Sentralbyrå vil få størst auke i talet på eldre i høg alder i åra frametter. Auken har allereie starta opp. Dette er ein situasjon som må takast på høgste alvor, skriv Johs J. Vaag i dette lesarinnlegget.
2019-03-18
tp_leserinnlegg

Glønabrua på Glærum

Dordi Skuggevik har skrevet et åpent brev til fylkesvegkontoret i Molde, angående arbeidet med Glønabrua på Glærum.
2019-03-17
tp_leserinnlegg

Dette var det motsatte av lurt, ordfører Ola T. Heggem!

Jostein Grytbakk har sendt oss dette leserinnlegget, som er et svar på Rindal kommunes pressemelding og Olve Røens leserinnlegg om forliket mellom kommunen og Solveig Fosseide.
2019-03-17
tp_leserinnlegg

Var dette lurt ordfører Ola T. Heggem?

Dette er overskrifta på et leserinnlegg Trollheimsporten har fått inn i dag vedrørende forliket mellom Rindal kommune og en tidligere ansatt.
2019-03-16
 
Grease 28

Lesarinnlegg:

Samhandling med livsverdi

Onsdag kveld fekk eit fullsett Bøfjorden Grendahus ei oppleving som gjenføder trua på estetisk samhandling, skriv Bernt G. Bøe i dette lesarinnlegget.
2019-03-13
tp_leserinnlegg

Georg Solheim - min beste sjef

General Robert Mood, nå president for Røde kors, forbløffet oss alle på Surnadal Sparebanks næringslivsdag med å fortelle oss at Surnadals rådmann gjennom mange år – Georg Solheim, var hans svigerfar, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget. 
2019-03-09
tp_leserinnlegg

Eiendomsskatt i Rindal

Krever virkelig Rindal kommune 5 ganger for høy hytteskatt? Det kan se sånn ut. For vår hytte på 80m2 med vanlig standard krever Rindal 5.000 kroner årlig i eiendomsskatt, - mens Trondheim krever det samme for en eiendom med 5-fem ganger høyere markedsverdi! 
2019-03-06
tp_leserinnlegg

Glønabrua om kvelden samme dag:

Med henvisning til «Brublemma på Glærum», åpent brev til Veikontoret, som jeg skrev igår 4. mars – kan det fortelles at da kvelden senket seg, oppstod det en verden av blinklys ved Glønabrua, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-03-05
 
tp_leserinnlegg

Brublemma og folkehelsa på Glærum

"Denne smale brua vil skape irritasjon, raseri, høyt blodtrykk og et dårlig forhold til Vårherre i 100 år fremover. Det må Veikontorets folk ta ansvaret for", skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-03-04
tp_leserinnlegg

Skjermskadde barn

I går – onsdag 27.februar kl. 21.25 gikk det et program om skjermskadde barn på NRK2: «Det digitale dopet.» De som ikke fikk sett det, bør kalle det opp på PC-en sin, skriver Dordi Skuggevik i dette leserinnlegget.
2019-02-28
tp_leserinnlegg

Surnadal treng fleire omsorgsbustader

Surnadal kommune har dei seinare åra redusert talet på institusjonsplassar betydeleg, og til saman har det vorte 28 færre institusjonsplassar på få år i Surnadal! Det er no 62 plassar ved Surnadal sjukeheim. Dei siste blei lagd ned i september i fjor.
2019-02-28
Vegskråning Kristendalen foto Bernt G Bøe

Lesarinnlegg:

Er vegen trygg i Kristendalen?

Mildver og mykje nedbør utløyser snø-, jord- og leirras mange stader i landet. Er denne skråninga i Kristendalen mellom Bøfjorden og Settemsdalen heilt trygg? Leirsuppa renn stadig ned mot vegen, og det er smalt og høgt ned mot elva som fossar forbi.
2019-02-25