Nyfødt: Irmelin Røen

Irmelin Røen kom til verden 10. november med sine 3170 g og 49 cm.

Stolte og hjelpsomme søsken er Eirin (4), Maja (9), Per Emil (10) og Nina (12). Lykkelige foreldre er Britt Mari og John Røen.