Lørdag
Lørdag Skyet
11°
Skyet
Svak vind
Søndag
Søndag Skyet
Skyet
Flau vind
Ola T Heggem 2019

– Næringslivet blir mer hørt enn tidligere

Positiv utvikling i arbeidet for gjennomføring av Orkdalspakken, som vil bety opprusting av blant annet fylkesvei 65, og kan få positive følger for både Rindal og Surnadal.

– Hvis Trøndelag fylkeskommune vedtar godsstrategien slik den ligger i høringsdokumentet, får fylkesvei 65 en posisjon i fremtidige veiinvesteringer som den aldri har hatt, så lenge jeg har drevet med politikk.

Det sier ordfører i Rindal, Ola T. Heggem. Mandag 8. april var han på møte i Trondheim, der en politisk samarbeidsgruppe bestående av ordførerne i Orkdalsregionen var samlet.

Der stod KVU (konseptvalgutredning) for Orkdalspakken, som samferdselsdepartementet først sa ja til å lage i 2017, på agendaen. Forenklet sagt vil Orkdalspakken gi nye muligheter for opprusting av veinettet i området.

– Her blir E39 sett i sammenheng med fylkesveiene, som knyttes sammen mot Orkanger. E39 og E6 er tenkt knytt sammen gjennom Meldal til Orkdal, mens Fv65 fra Orkdal til Surnadal også står sentralt, sier Heggem, og legger til:

– Målet er å få dette klart slik at det kommer inn i nasjonal transportplan ved neste rullering, så planene må være ferdige om ikke lenge, siden arbeidet med rulleringa nok allerede har startet.


Stort behov for opprustning

I tidligere møter har ordførerkollegiet i Orkdalsregionen vært klinkende klare på at behovet for å ruste opp fylkesvegene er stort.

– Det er ingen tvil om at det er et kjempebehov en opprustning av fylkesveiene, og nettopp koblingene mot fylkesveiene er det viktigste for oss i forbindelse med Orkdalspakken, sier ordføreren.

Han forteller at dette nå passer svært godt inn i godsstrategien Trøndelag fylkeskommune har hatt ute på høring.

– I godsstrategien er både Fv65 fra Storås til Skei, samt Fv700 fra Svorkmo til Berkåk og Fv701 fra Storås til Volløyan, nå prioriterte på førsteplass.

– Det er ikke snakk om noen ny firefelts vei, men en stor opprustning av standard og kurvatur. Det vil også bli utbedringer etter behov, der veien siger. Hovedmålet er å gjøre veiene klare for 25-meters vogntog.
 

Roser innspill fra lokalt næringsliv

For det er ingen tvil om at en gjennomføring av Orkdalspakken vil komme næringslivet i Rindal og Surnadal til gode, ettersom det bedrer forholdene for nettopp vogntog.

– Det næringslivet etterspør blir mye mer hørt enn tidligere, sier ordfører Heggem.

Han roser det lokale engasjementet i saka.

– De innspillene bedriftsledere som Kjell Larsen og Atle Norli har kommet med i tidligere faser, begynner nå å få gjennomslag hos fylkeskommunen og Statens vegvesen.

– Selv om man nok fortsatt må smøre seg med tålmodighet, viser det hva man kan påvirke og få til dersom man trykker til ilag, sier Heggem.

Han peker på at det i den videre prosessen blir viktig med tverrpolitisk jobbing både regionalt på fylkesnivå og nasjonalt, på Stortinget og i regjering. 

– Det må bevilges betydelig mer penger fra Stortinget til fylkesveinettet, for de andre fylkesveiene i dalføret er i enda dårligere forfatning enn Fv65, sier ordføreren.

Tips en venn Skriv ut