Torsdag
Torsdag Lett snø
-3°
Lett snø
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
-4°
Delvis skyet
Lett bris
Alan Troelsen og Karina Wigum ny

Vil utstede flere egenkapitalbevis

Surnadal Sparebank planlegger nå å øke kjernekapitalen gjennom en ny emisjon av kapitalbevis. Dette vil sikre muligheten for videre vekst i markedet. Banksjef Allan Troelsen og administrasjonsleder Karina Wigum er glad for at flere nå kan få mulighet til å bli medeier i banken.


Går mot et historisk godt resultat igjen

Surnadal Sparebank har hatt en sterk vekst i markedet de siste åra. Banken har hatt en stor tilstrømming av nye kunder. Det har vært en betydelig utlånsvekst, og en enda større innskuddsvekst over tid. Banken kan også vise til et bedre resultat år for år. Resultatet etter 3. kvartal i år tyder på at det blir et historisk godt resultat igjen i 2017.


Sterk vekst krever større egenkapital

Samtidig som banken fortsetter veksten skjerpes myndighetenes strenge krav til egenkapital i bankene. Surnadal Sparebank utstedte egenkapitalbevis for første gang i mai i fjor, men ser allerede nå behov for å øke egenkapitalen igjen. Dette skyldes først og fremst at banken vokser i rekordfart. Selv om banken egenkapital øker øker betydelig år for år, har veksten vært forholdsvis mye større. 

Surnadal Sparebank har fortsatt litt å gå på før de når kapitalgrensen, men når myndighetenes krav til egenkapital stadig skjerpes velger styret i banken å være føre var. Onsdag kveld vedtok styret en innstilling til generalforsamlingen der man foreslår å utstede mellom 500.000 og 750.000 nye egenkapitalbevis, til en tegningskurs på 105 kroner. Dette vil gi banken en nye kapital på mellom 52,5 og 78,75 millioner kroner.


Forutsetter vedtak i generalforsamlingen

En slik emisjon vil styrke den rene kjernekapitalen i banken, og dermed sikre videre vekst og imøtekomme strengere krav fra myndighetene. Emisjonen forutsetter vedtak i bankens generalforsamling 10. januar, og godkjenning av Finanstilsynet. Men alt er lagt til rette, og det er all grunn til å tro at emisjonen lar seg gjennomføre. 

Tegningen av egenkapitalbevis er planlagt å starte 23. februar, og alle kan melde seg på. Det er ingen forutsetning å være kunde i banken, men de som allerede er eiere vil få en forkjøpsrett som står i forhold til den andelen de har fra før.


En svært lønnsom investering

Tegning av egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank har så langt vært en svært lønnsom investering for de nye eierne. De kunne notere en avkastning på 8,9 prosent i 2016, og alt tyder på at det blir enda større avkastning i år. Etter emisjonen i fjor har banken også mottatt svært mange henvendelser fra bedrifter og privatpersoner som ønsker å bli eiere. Minstetegning blir 100 egenkapitalbevis, til en pris av 10.500 kroner.

Karina Wigum forteller at den store nyheten ble mottatt med jubel blant de ansatte onsdag morgen. Til nå er det 332 eiere i Surnadal Sparebank, og de fleste ansatte er eiere. Nå kan det altså bli mulighet for flere å bli eiere i banken, både ansatte og andre interesserte.

- Vi ønsker at alle som vil kan bli med som eiere, sier Karina Wigum.


Vil ikke stoppe veksten

Administrerende banksjef Allan Troelsen forklarer at når banken vokser så sterkt i markedet år for år så er det ikke mulig å øke resultatene prosentvis like mye for å bygge opp egenkapitalen raskt nok. Når man nærmer seg grensa for kapitalkravet har man derfor to valg. Enten må man stoppe eller bremse veksten, eller man må hente inn mer egenkapital. Mange av de store bankene i Norge har bremset veksten, blant annet ved å nekte utlån til næringsdrivende. Men Surnadal Sparebank har ingen planer om å slutte å vokse.

- Vekst er viktig for styrke banken i et framtidsperspektiv, sier Allan Troelsen. - Vi har hatt en  fantastisk vekst, og vi har rigget oss for fortsatt vekst. Det er viktig for at vi kan beholde de ansatte og den aktiviteten vi har. Vi driver godt, og vi har en historisk økning i volum og historisk gode resultater. Og kundetilfredsheten har aldri vært så høy som nå.

Surnadal Sparebank har et godt omdømme, og banksjefen forteller at han får utrolig mange gode tilbakemeldinger om medarbeiderne, både i Surnadal og i avdelingene i Kristiansund og Trondheim. Nå kan man også vise til en svært god avkastning på egenkapitalen, og da er det all grunn til å tro at det er attraktivt å bli eier i banken.
 

Enorm interesse for å bli garantist!

Surnadal Sparebank tar ikke sjansen på å legge ut egenkapitalbevis for salg uten garantier for å selge for et minimum på 52,5 millioner kroner. Derfor har man tatt kontakt med de største eierne og andre interesserte i forkant, og gitt den mulighet for å garantere for en sum på minst en million kroner hver. Allan Troelsen forteller at tegningen av garantier startet mandag morgen kl 9, og at det var overtegnet på under en time. 32 garantister deler nå garantiansvaret på 52,5 millioner kroner. 

Garantiene gir ingen forkjøpsrett. Garantistene må melde seg som kjøpere på lik linje med alle andre. Men hvis ikke alle egenkapitalbevisene blir solgt er garantistene forpliktet til å kjøpe sin forholdsmessige del av det som er igjen. 


To typer egenkapital

Surnadal Sparebank har en forretningskapital på 6,5 milliarder kroner. Det er litt over gjennomsnittet for norske banker. Banksjef Allan Troelsen forklarer at en sparebank kan ha to typer egenkapital, som holdes adskilt i bankens regnskap.

Den tradisjonelle egenkapitalen er bygget opp av bankens overskudd gjennom mange år, og den øker for hvert år når banken går med overskudd. Denne kapitalen er bygget opp av bankens kunder, og defineres som "herreløs kapital". Det er denne kapitalen som brukes når banken gir gaver og støtter tiltak i lokalsamfunnet. Den herreløse kapitalen er beskyttet gjennom streng lovgivning.

Det er en annen type egenkapital som opprettes når noen kjøper seg inn som eier. Her beregnes et årlig utbytte og en avkastning. Banken kan velge å holde tilbake en del av avkastningen for hvert år. Den delen av avkastingen som holdes tilbake tilhører eierne, men inngår også som en del av bankens kapital. Den vil også gi ytterlige avkastning til eierne.

Eierne har også en viss medbestemmelsesrett. Bankens generalforsamling består av 24 personer, og fem av disse er valgt blant eierne som har egenkapitalbevis.


Planlegger notering på Oslo Børs

Egenkapitalbevisene kan også omsettes. Omsetningen har til nå foregått manuelt gjennom Norne Securities. Egenkapitalbevis som ble solgt i fjor har økt litt i verdi, og ble sist omsatt for 110 kroner. 

Nå planlegges en notering på Merkur Market, som er en del av Oslo Børs. Onsdag ble det sendt inn en børsmelding. Det kreves noen spesielle godkjenninger for å bli notert på børsen, men det er ingen grunn til å tro at det ikke skal gå i orden. Andre sparebanker er allerede inne i dette systemet. Men denne tjenesten på børsen kan egenkapitalbevisene omsettes digitalt, til markedsverdi.

Myndighetene setter stadig strengere krav til kapital for bankene, og disse kravene er betydelig skjerpet de siste par åra. Det er interessant å merke seg at Surnadal Sparebank faktisk har lavere kapitalkrav enn de fleste andre banker i landet. En del av kapitalkravet beregnes for hver enkelt bank, og vurderes ut fra hele bankens drift og risikoer. I denne vurderingen kommer Surnadal Sparebank ut som en av de beste bankene i landet, og best av alle Eika-bankene. En god drevet bank får altså lavere kapitalkrav.


Aktiv partner i Eika-alliansen

Surnadal Sparebank en aktiv eier og alliansepartner i Eika-alliansen, med 1,6 % eierandel. Eika-alliansen består av 70 banker, og Surnadal Sparebank er den 16. største av disse. Allan Troelsen er styreleder i Eika Gruppen. Han forteller at Surnadal Sparebank er en aktiv deltaker i pilotprosjekter og sentrale prosjekter. Bankene i Eika-gruppene samarbeider om felles systemer, og det kjøres kontinuerlige forbedringsprosjekter. Eika-bankene legger vekt på å være tidlig ute med nye digitale løsninger, men vil samtidig bevare nærheten til kunden.


Bidrar til utvikling i lokalsamfunnet

Surnadal Sparebank har 40 ansatte, med avdelingene i Kristiansund og Trondheim. Allan Troelsen forteller at de ansatte er bankens viktigste ressurs. Banken legger vekt på å være aktiv i lokal og regional samfunns- og næringsutvikling. En sparebank skal skape verdier og utvikling for kundene, eierne og lokalsamfunnet. Derfor bidrar Surnadal Sparebank blant annet også til kultur, idrett og frivillig arbeid. Det har den gjort i 175 år, så langt.


Fornøyde kunder og dyktige ansatte

Banken har passert 15.000 kunder, og antall kunder er stadig økende. I undersøkelser oppnår banken svært høy kundetilfredshet. Nærhet til kundene er viktig. Det er også viktig at de ansatte trives på jobb, og at det er god stemning på arbeidsplassen. Allan Troelsen påpeker at det er viktig at kundene merker en god stemning når de kommer innom. 

For noen år siden var det stor tilstrømming av kunder til banken pga gode rentebetingelser. Disse kundene har Surnadal Sparebank i stor grad beholdt. Troelsen tror også at mulighet for personlig rådgivning spiller en stor rolle når kundene fortsatt strømmer til banken.

- Mange større banker har gått bort fra personlig rådgiving. Det passer oss godt, for vi tenker annerledes, sier Troelsen. - Vi satser digitalt, men vi vil også være til stede med en rådgiver. Vi ser at det er et stort ønske blant kundene. De kan komme hit og få en gjennomgang av økonomien, og vi vil hjelpe dem til å gjøre gode valg. Vi har gode rådgivere i Surnadal Sparebank, og det er viktig for oss. De ansatte i banken gjør en fantastisk god jobb!


 

Tips en venn Skriv ut