vibeke langli

Vi har ingen å miste

"Torsdag 12.mars 2020 vil bli en dato jeg husker godt. Den dagen ble verden som vi kjenner den ganske forandret. Tidlig torsdag morgen ble det besluttet å iverksette krisestab, og det kriseledelsen i Rindal har arbeidet med siden den dagen oppleves som uvirkelig", skriver ordfører i Rindal, Vibeke Langli.

Mange vil nok oppleve utrygghet og usikkerhet over den situasjonen vi er i. Derfor er det viktig at vi alle tar ekstra godt vare på hverandre i denne spesielle tiden. Nå er tiden inne for å vise medmenneskelighet og mye raushet.

Kriseledelsen har siden forrige torsdag jobbet ekstremt mye. Vi har fra dag en jobbet etter føre-var-prinsippet, og målet er at vi ikke skal miste noen i kampen mot et aggressivt virus. Men vi klarer ikke dette alene, alle må bidra. Igjen oppfordrer jeg alle til å rette seg etter myndighetenes råd. Vask hender, hold avstand, unngå kontakt og bli hjemme!

I Rindal har vi heldigvis en god beredskap. Vi er så heldige å ha tre dyktige fastleger, lokalt brannvesen, ambulansestasjon og en meget oppegående helsetjeneste. I en normalsituasjon vil dette gi en god beredskap til alle innbyggere og alle som er på sine hytter i Rindal.

Nå er vi i en helt unormal situasjon, og helsetjenesten har fått helt ekstraordinære utfordringer. Sist helg ble kriseledelsen satt under enormt press da det viste seg at vi for en periode måtte opprette lokal legevakt. I tillegg er mange i helsevesenet, også i Rindal, satt i karantene av ulike grunner. Dette betyr at leger og annet helsepersonell må jobbe helt ekstremt mye.

Sentrale myndigheter har gitt "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19". Denne sier i §5 at «Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates».

Per i dag har ikke denne paragrafen trådt formelt i kraft. Rindal kommune har i likhet med helseministeren likevel oppfordret alle til å reise hjem fra hytta så snart som mulig. Vi vet at flere fortsatt oppholder seg på sine hytter og har derfor nylig gjentatt denne oppfordringen og oppdatert informasjonen til hyttefolket på våre hjemmesider. Den er nå litt mindre kategorisk enn den var fra starten.

I alt arbeid vi gjør prøver vi å være i forkant, og vi har forsøkt å forberede oss så godt som mulig for å håndtere en situasjon hvor noen blir smittet. Vi har blant annet opprettet rutiner for virustesting, etablert eget behandlingssenter når smitte er påvist, etablert egen gruppe som skal drive med smitteoppsporing ved påvist smittetilfelle i vår kommune. 

Så dersom du får en telefon, hvor du blir stilt noen spørsmål om hvor du har vært, hvem du har vært sammen med osv så er det for å begrense smitten. Vi er også svært takknemlig for at mange med helsefaglig bakgrunn har også meldt seg og vil bidra.

Næringslivet bidrar også i samfunnsdugnaden. For mange næringsdrivende gir dette imidlertid store økonomiske utfordringer. Så bruk lokalt næringsliv så mye som mulig i tiden framover.

Til slutt vil jeg takke alle som bidrar, sammen klarer vi dette.

Rindal 18.03.20

Vibeke Langli

Ordfører Rindal kommune