Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
Lettskyet
Lett bris
Onsdag
Onsdag Skyet
Skyet
Flau vind
Aspli Nordlund_1024x595

Vedtok tilleggsbevilgning for å fortsette med Rindal Vest

Kommunestyret vedtok å utsette til mai ei realitetsbehandling av prosjektet Bo i Rindal - Rindal Vest, men vedtok enstemmig punkt 5 i forslaget til vedtak: For å gjennomføre planlagt og nødvendig arbeid fra konsulenter, arkitekt, megler med mer (se budsjettforslaget i saksframstillingen) tilleggsbevilger kommunestyret inntil kr. 500.000 fra RUF sin grunnkapital til prosjektet. Dette beløpet kan reduseres ved at det gjøres et arbeid for å få inn ytterligere ekstern støtte til prosjektet.

Ordfører John Ole Aspli (Ap) orienterte om saka og sa med en gang at det ville komme forslag om å sette ut deler av saka og realitetsbehandle andre deler.

- Dette er ei stor og omfattende sak, sa han og nemnte styringsgruppa med han og prosjektleder Steinar Hovlandsvåg, rådmann Bjarne Nordlund til høyre sammen med ordføreren), plansjef Vebjørn Knarrum og Kaj Troelsen.

- Vi har ikke funnet svar eller fått avklaringer på alt i dag, men for å komme i gang har vi ei sak her i dag. I tillegg er ny arkitekt koblet inn, Pir II, med Inger Anne Landsem i spissen, sa han. Samtidig pågår det grunnboring og reguleringsarbeid som er viktig å ha med seg. - Vi arbeider også med økonomiplanen vår sjøl, som kan være viktig å ha med seg, sa Aspli og foreslo utsettelse på punkt 1, 2, 3 og 4 i forslaget til vedtak og samtidig realitetsbehandle punkt 5. - Dette vil ikke forsinke arbeidet, la han til.

Her er forslaget til vedtak og her finner du heile saksframlegget:
1. Kommunestyret vedtar å sette i gang utbyggingen av prosjektet Bo i Rindal/Rindal Vest i tråd med et som går fram av saksframstillingen i denne saken og vedtaket i sak 53/10 i kommunestyret så langt det passer.
2. Inntil videre ledes arbeidet videre av styringsgruppa, men kommunestyret gjentar ønsket om at satsingen/prosjektet Bo i Rindal/Rindal Vest ”legges inn” i et selskap. Det er en ambisjon at dette selskapet kan stiftes i kommunestyret i mai 2011. Kommunestyret orienteres jevnlig om status og framdrift. Det presiseres at styringsgruppa (evt. rådmann) gis fullmakt til å gjøre de nødvendige avklaringer/vedtak/beslutninger i saken/prosjektet innenfor de rammer som er trukket opp i saksframstilling og vedtak i denne saken.
3. Nærmere vil denne igangsettingen si at følgende utføres:
· Øvre Dalen rives
· Autobygget rives
· Dagens autoverksted rives
· Øvre Dalen planlegges og bygges for 10 – 14 leiligheter, men om interessen fra næringsaktører skulle komme opp, kan planene endres til næring/bolig på Øvre Dalen.
· Autoverkstedet bygges og de skisser som eksisterer i dag legges til grunn.
· Å få planlagt og utbygget et godt og attraktivt uteområde er nødvendig. Den såkalte samspillsmodellen benyttes i stedet for ”vanlig anbudsprosedyre”.
4. Total kostnadsramme er satt til kr. 36 millioner kroner – eks mva. Dette må innarbeides i økonomiplanen ved første anledning.
5. For å gjennomføre planlagt og nødvendig arbeid fra konsulenter, arkitekt, megler med mer (se budsjettforslaget i saksframstillingen) tilleggsbevilger kommunestyret inntil kr. 500.000 fra RUF sin grunnkapital til prosjektet. Dette beløpet kan reduseres ved at det gjøres et arbeid for å få inn ytterligere ekstern støtte til prosjektet.

Viktig å realitetsbehandle punkt 5
- Det viktige er at punkt 5 blir realitetsbehandla, sa rådmann Bjarne Nordlund og oppfordra alle til å komme med nye ting nå fram til maimøtet, da saka igjen vil komme opp.

Åge Jonli (Ap) var heilt enig i at saka vart utsett, men ønska samtidig meir informasjon både om selskapet og prosjektet Øvre Dalen og hva som er tenkt med det. - Hvor mange leiligheter er forventa solgt og hvor mange leiligheter skal kommunen ha til utleie? spurte han om.

- Dette er vi svært godt fornøyd med og ville ha kommet med et utsettelsesforslag sjøl, sa gruppeleder Hanne Tove Nerbu Baalsrud (Sp)- under med Age Jonli, Line Flåtten og Arnfinn Eriksen i Ap-gruppa til venstre på bildet og rådmann Bjarne Nordlund til høyre.

Sjå i sammenheng med økonomiplanen
- Det aller, aller viktigste nå er å sjå dette i sammenheng med økonomiplanen, sa Berit Storholt Flåtten (Sp).

- Er dette forankra hos næringslivet? spurte Line Flåtten (Ap) om.

Det var mange spørsmål og kanskje mange svar også - men det vil bli runder seinere på denne saka, da dette kan bli mye meir nøye drøfta.

Deretter ble punkt 5 i forslaget til vedtak vedtatt enstemmig:
For å gjennomføre planlagt og nødvendig arbeid fra konsulenter, arkitekt, megler med mer (se budsjettforslaget i saksframstillingen) tilleggsbevilger kommunestyret inntil kr. 500.000 fra RUF sin grunnkapital til prosjektet. Dette beløpet kan reduseres ved at det gjøres et arbeid for å få inn ytterligere ekstern støtte til prosjektet.

Deretter ble punkt 1-4 utsatt enstemmig.

 

 

Tips en venn Skriv ut