Lørdag
Lørdag Lette snøbyger
Lette snøbyger
Svak vind
Søndag
Søndag Klarvær
-2°
Klarvær
Flau vind
Leserinnlegg _200x200

Leserbrev fra Gjermund Holsæter

Turisthytte i Naustådalen..?

Jeg viser til innslaget fra 24.2.2012 på Trollheimsporten angående mulig bygging av turisthytte i Naustådalen, langt inni Trollheimen og høyt over tregrensa. Heldigvis ble det ikke noen turisthytte i øvre deler av Fagerlidalen/ Romådalen, men nå er det altså enda en varm potet som er aktuell.

Trondhjems Turistforening (TT) har søkt om å få bygge ei turisthytte i Naustådalen. Verneområdestyret for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat, ser ut til å gå inn for dette gjennom et kommende vedtak, slik jeg ser det. Jeg håper likevel at jeg tar feil, og jeg håper da for all del at hverken næringslivet, friluftslivet eller folkehelsa står i umiddelbar fare for å dukke under om det ikke skulle komme ei turisthytte i Naustådalen. Naustådalen er en del av Trollheimen landskapsvernområde. Selv om landskapsvernområde ikke er den strengeste formen for områdevern, så er det tross alt snakk om verna natur, og man skal vel uansett ikke forlate prinsippet om at all natur har en verdi. Kan det gå an å se bort ifra hva verneforskriften faktisk kan tillate, av hensynet til naturen..? Her mener jeg natur i en passelig vid forstand, inkludert landskapet. Det ser ut til at holdningen hos flere lokalpolitikere er at "selv om et område er vernet, så betyr ikke det at det ikke skal brukes". Den holdningen er i utgangspunktet fornuftig, men om en ikke forholder seg til den smale sti og det faktum at naturen faktisk er vernet, så kan det fort gå inflasjon i å innvilge det meste til utbyggingsinteressenter og andre som vil medføre mer menneskelig press på området. Bare for å nevne det med forsøpling, så plukket jeg en gang to bæreposer fulle av søppel like rundt den lille og beskjedne Naustbu i Naustådalen, også kalt "Nødbua". Enkelte hadde bare strødd om seg med søppel, som blikkbokser, plast og så videre. Hvordan skal det bli rundt ei hytte som skal brukes av langt flere gjennom hele året..? Ei turisthytte i Naustådalen vil ikke bare bli en stoppeplass langs ruta Trollheimshytta - Kårvatn. Den vil også fungere som base for kortere turer i nærområdet rundt hytta, for eksempel for klatrere som skal oppi Neådalssnota eller turgåere som vil oppå for eksempel Strankåbotnfjellet, som hittil ikke har blitt nevneverdig frekventert av folk. Hytta vil også kunne bli et utgangspunkt for "nye ruter", for eksempel Naustådalen - Salen - Romådalen. Områder hvor vegetasjon og dyre- og fuglelivet har fått være nærmest uforstyrret, kan dermed bli åpnet opp på en helt annen måte enn før om TT skulle få viljen sin igjennom. Jeg har sett arter i området, ikke så langt unna der den turisthytta TT har søkt om er tenkt plassert, som jeg ikke vil nevne konkret her, men som absolutt ikke tilhører de mest tallrike artene, for å skrive det sånn. Videre vil turisthytta også kunne bli en bærebjelke for ei ny og merket vinterrute Kårvatn - Trollheimshytta som kan kobles til den vintermerkede ruta Jøldalshytta - Trollheimshytta - Gjevillvasshytta - Jøldalshytta. Den vil bli både en mellomstasjon og et mål i seg selv gjennom hele året. Hytta vil på alle måter medføre økt menneskelig aktivitet, også gjennom skuter- og helikoptertransport, og det er slettes ikke usannsynlig at det vil bli innvilget framtidige utbygginger på den, eller ved den. Har man gitt lillefingeren, så har man ofte gitt litt mer. Hva med alle som ikke har søkt om å få bygge turisthytte i Naustådalen, og som ikke vil ha noen turisthytte der? Det er helt sikkert mange turgåere, både organiserte og uorganiserte, som ønsker at Naustådalen fortsatt skal ha det sjarmerende villmarkspreget slik som det er i dag, uten turisthytte. Når mange kan og vil bruke området uten turisthytte, hvorfor kan ikke alle gjøre det, da..? Gjennom "alle år" har mangfoldige turister gått gjennom Naustådalen, uten ei turisthytte der. De som måtte være i for dårlig form, får heller trene seg opp tilstrekkelig. Mye av Trollheimen er berørt av omfattende vasskraftutbygginger, med alt det har medført av dammer, kraftlinjer, veier, hyttefelt og andre inngrep, med mer intens menneskelig aktivitet lengre innover i fjellområdet. Mesteparten av det som står igjen som urørt, bør få en høy nok respekt. Rindal og Surnadal er blant flere kommuner som bør være stolte av å inneha såpass store verneområder, men for mange innvilgelser over tid som medfører økt mennskelig aktivitet, kan gi uheldige utslag hvor det blir både adderinger og multiplikasjoner inne i bildet. Effektene av for mange "ja" kan med tida bli større enn hva man først vurderte. All forvaltning av vernet natur, også den lokale forvaltningen, må ha et langtidsperspektiv ved seg som er positivt for naturen. Dette må ikke få lide under skiftende sammensetninger i styrende organ og stadige søknader fra interessenter som aldri gir seg med tidligere avslag. Det går sikkert an å si nei til mer, og deretter holde fast ved det. Ikke glem det irreversible ved ei turisthytte i Naustådalen. Ei turisthytte i Naustådalen kommer ikke til forsvinne med det første. Det er ingen skam å snu, som det står i fjellvettreglene. Naustådalen er ei perle som skjærer seg langt inn i fjellheimen, og den bør ivaretas akkurat slik den framstår i dag, og ikke forringes med det ei turisthytte vil medføre. Gjermund Holsæter

Tips en venn Skriv ut