Torsdag
Torsdag Skyet
13°
Skyet
Lett bris
Fredag
Fredag Skyet
17°
Skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Tilgang på læreplasser

"I vår region er vi så heldige at vi har mange bedrifter som ser behovet for rekruttering og ønsker ta inn lærlinger. Solide lærebedrifter med engasjerte instruktører. Men vi får ikke tak i lærlinger.", skriver Marit Drøpping i dette leserinnlegget.

Indre Nordmøre Opplæringskontor skal verken «kaste» seg inn i den politiske debatten, eller diskutere saker i media, men fikk veldig lyst til å kommentere 1. kandidaten til Surnadal SV sitt innlegg om næringslivet sitt samfunnsansvar når det gjelder å utdanne fagarbeidere.

At vi ikke utdanner nok fagarbeidere til å dekke det behovet næringslivet har og vil ha utover, er svært betenkelig. Og jeg er veldig enig i at dette er et problem vi alle må ta på alvor.

Jeg er også enig i at næringslivet, opplæringskontor og andre involverte må holde fokus på rekrutteringsarbeidet og bidra til å utdanne flinke og engasjerte fagarbeidere.

Men som leder for et opplæringskontor med 59 medlemsbedrifter i Rindal, Surnadal og Halsa, opplever jeg problemsstillingen litt mer variert.

Økonomi er et argument jeg sjelden hører når bedriftene får spørsmål om å ta inn lærlinger. Som Stensby presiserer, er heller ikke mangel på fagkompetanse et argument. Men i travle perioder kan det være vanskelig å frigjøre instruktører til opplæring, selv om det er da man virkelig ser behovet for flere fagarbeidere.

Mangel på relevante arbeidsoppgaver i perioder er også en grunn til at bedrifter ikke tar inn lærlinger. Slik må det også være for å gi et tilbud med god kvalitet.

At bedrifter avslår søknader om læreplass i slike situasjoner, tolker jeg som et kvalitetsstempel. Læretiden er hovedsakelig to år. Med en læreplan og kompetansemål som skal nås fram mot fagprøve, krever det mye av både lærling og bedrift.

At 440 av 1264 søkere fremdeles står uten læreplass i Møre og Romsdal, er veldig trist. Særlig når behovet for fagarbeidere er så stort.

De erfaringene opplæringskontoret har gjort, er at det er vanskelig å få ungdommen til å flytte for å fullføre utdannelsen sin. I vår region er vi så heldige at vi har mange bedrifter som ser behovet for rekruttering og ønsker ta inn lærlinger. Solide lærebedrifter med engasjerte instruktører. Men vi får ikke tak i lærlinger.

Jeg har kontaktet søkere til læreplasser i flere fag, både i Møre og Romsdal og i Trøndelag, og tilbudt dem læreplasser. Men dessverre uten resultat. De ønsker ikke flytte fra hjemkommunen.

Vi rekrutterer de fleste lærlingene fra Surnadal Videregående Skole. Det er derfor veldig viktig for næringslivet i vår region å opprettholde et variert yrkesfaglig studietilbud i nærområdet.

En ny skolebruksplan for 2020-2022 er nå ute til høring, og det vil bli kamp om søkere og skoleplasser.

Som jeg sa innledningsvis, er ikke dette noe motsvar til Stensby sitt innlegg. Men både opplæringskontoret og næringslivet ønsker flere søkere til yrkesfaglig studieretning for å rekruttere fagarbeidere gjennom lærlingeordningen.

Vi har sagt, og sier fortsatt at i vår region er det gode muligheter til å få fullført siste del av utdanningen som foregår ute i bedrift og få et fagbrev. Håper det betyr noe for de unge som skal velge videregående opplæring.


Marit Drøpping, daglig leder Indre Nordmøre Opplæringskontor