Tirsdag
Tirsdag Skyet
15°
Skyet
Svak vind
Onsdag
Onsdag Skyet
18°
Skyet
Flau vind
tp_leserinnlegg

Svar på åpent brev fra styret i Rindal Næringsforum

Rindal Høyre.png

«Ikke midler til å støtte nye næringsutviklingstiltak i Rindal. Hva betyr det?» - spør Rindal Næringsforum på Trollheimsporten 24.11.19

 

Rindal Høyre har hele tiden flagget næringsliv og arbeidsplasser som kanskje den viktigste saken for Rindal kommune og for hele rindalssamfunnet. Skal vi klare å overleve som egen kommune må vi ha flere arbeidsplasser og flere innbyggere. Dette vil etter vår mening gi oss en bedre kommunal økonomi. Vi har fortsatt dette som en klar hovedsak i vår politikk.

 

Som medlem i formannskapet som behandlet saken (som kanskje er bakgrunn for spørsmålet til Rindal Næringsforum) i september 2019, sak 63/19 Disponering av næringsbudsjettet for 2019, vil jeg først komme med følgende informasjon (saken kan også leses på kommunens hjemmeside).

 

Rådmannens innstilling var følgende:

Det innføres en pause i tildeling av nye tilsagn om lån og tilskott fra næringsfondet, i første omgang for resten av 2019.

 

Unntaket er søknader om midler til forundersøkelser for etablering av ny næringsvirksomhet, der det settes ei ramme på kr 40.000,- som omfatter to forprosjekt med inntil kr 20.000,- pr. prosjekt.

 

Det lokale næringslivet får orientering om dette. Søknader som måtte komme inn, settes på vent til det er avklart hvilke rammer en har å rutte med i 2020.

 

Arbeidet med gjennomføring av tiltak 3.2. i næringsplanen («Følge opp nye bedrifter systematisk ei tid etter etableringa») videreføres.

Rindal Høyre ved undertegnede fremmet forslag om å trekke saken da jeg var uenig i sakens innhold og konklusjon. Fikk ingen støtte og tapte med 3 mot 1 (min stemme) da vi bare var 4 representanter tilstede.

 

Formannskapet diskuterte seg så fram til følgende enstemmige vedtak:

Den anstrengte budsjettsituasjonen tilsier at en ved tildeling av nye tilsagn om lån og tilskott fra næringsfondet for resten av 2019 prioriterer

  • Tiltak som følge av næringsplanen
  • Søknader om støtte til tiltak som vil kunne gi tydelig sysselsettingseffekt
  • Søknader om midler til forundersøkelser for etablering av ny næringsvirksomhet, der det settes ei samla ramme på kr. 50.000,- for resten av året.

 

Det lokale næringsliv får orientering om dette.

 

Det kan bli nødvendig å sette eventuelle søknader om ganske store beløp på vent til det gjennom den kommende budsjettprosessen er avklart hvilke rammer en har å rutte med i 2020.

 

I dette vedtaket er det viktig å legge merke til følgende punkter som alle gjelder for 2019:

  • Tiltak som følge av næringsplanen skal prioriteres.
  • Prioritere tiltak med tydelig sysselsettingseffekt.
  • En egen ramme for forundersøkelser.
  • Eventuelle søknader om ganske store beløp kan bli satt på vent til man vet hvilke rammer man har å rutte med i 2020.

Som man ser av vedtaket ble det ikke lagt noen føringer for budsjettet i 2020 på dette tidspunktet.

 

Rindal Næringsforum stiller også flere konkrete spørsmål til oss som politikere:

Undertegnede vil på vegne av både medlemmene og styret i Rindal Høyre klart signalisere at vi fortsatt vil være en aktiv og positiv samarbeidspart med Rindal Næringsforening og lokale bedrifter/virksomheter i Rindal for å utvikle det lokale næringsliv til det beste for oss alle.

 

Vi ønsker oss mere og bedre kontakt med hele næringslivet i Rindal. Vi kan ikke love «gull og grønne skoger» til alle som kontakter oss, men alle skal bli mottatt på en åpen og positiv måte. Rindal Høyre vil prioritere det vi mener er aller viktigst, nemlig vekst i næringslivet, økt antall arbeidsplasser og flere innbyggere. Dette vil på sikt gi oss en bedre kommunal økonomi.

 

Vi vil derfor med det første invitere styret i Rindal Næringsforum til et møte for å diskutere lokal næringspolitikk.

 

Med hilsen

 

Magnar Dalsegg

Gruppeleder i Rindal Høyre