Onsdag
Onsdag Kraftig regn
10°
Kraftig regn
Svak vind
Torsdag
Torsdag Delvis skyet
16°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Leserinnlegg:

Svar om vindkraft

"Det er nok få eller ingen som ønsker seg en vindmøllepark i sitt nærmeste turområde og det er viktig å være føre var. Men det blir mange «runder» før dette evt blir en realitet", skriver ordfører i Rindal, Ola T. Heggem, i dette leserinnlegget.

Jeg har med stor interesse lest leserinnlegget om vindkraft, underskrevet av grunneiere i Bokta. Her kommer en kort (og rask) kommentar fra sittende ordfører med svar på noen av spørsmålene som stilles.

Vi legger opp til å behandle en høringsuttale i vårt møte i kommunestyret den 4. september. Saksbehandler er i gang med arbeidet og jeg har invitert formannskapet til å komme med innspill og evt delta i ei ad-hoc gruppe som støtte til saksbehandler sitt arbeid. Jeg er også kjent med at det vil bli arrangert et åpent informasjonsmøte i Halsa den 27. august. Møtet er tenkt for befolkningen i Halsa, Hemne, Surnadal og Rindal. Der kommer representanter fra NVE og Naturvernforbundet.

Det er nok få eller ingen som ønsker seg en vindmøllepark i sitt nærmeste turområde og det er viktig å være føre var. Men det blir mange «runder» før dette evt blir en realitet. Aller først må regjeringen og forhåpentligvis Stortinget avgjøre om de faktisk ønsker å gå videre med og vedta en nasjonal ramme for vindkraft. Jeg er faktisk i sterk tvil om det. Framtidig kraftbehov er usikkert, det mangler mye kunnskap om alternativene og motstanden er generell stor. Men de fleste er vel enige om at det i framtida må produseres mer fornybar kraft enn i dag. Spørsmålet er hvordan og hvor.

Dersom det skulle skje at en nasjonal ramme blir vedtatt, at vårt område fortsatt er med og at en utbygger søker konsesjon, vil det bli en omfattende konsesjonsbehandling inkl informasjonsrunder og høringer. Det er Frøybefolkningen sin store utfordring. Konsesjon ble gitt for mange år siden uten alt for store protester. Men som sagt, det er klokt å være føre var og vi starter med å behandle saken i kommunestyret den 4. september. 

Ola T Heggem 2019_690x477.jpg
Ordfører i Rindal, Ola T. Heggem (Arkivfoto).