Mandag
Mandag Regn
Regn
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Kraftig sludd
Kraftig sludd
Laber bris
Surnadal Sparebank logo

Pressemelding:

Surnadal Sparebank – meget godt resultat og særdeles fornøyde kunder

«Vi har så langt i 2019 et vesentlig bedre resultat enn i tilsvarende periode i fjor, som var et rekordår. Det bedre resultatet skyldes økt inntjening som følge av at vi fremdeles får mange nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter.

Våre kunder er særdeles godt fornøyd med Surnadal Sparebank og vi er på toppen i Norge, ifølge en fersk kundetilfredshetsmåling gjennomført av TNS Kantar. Tilfredsheten er et resultat av dyktige medarbeidere sitt gode arbeid med kundene, som også bidrar til at vi fremdeles får mange nye kunder», kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

Innskuddene har økt med 597 millioner og utlån med 490 millioner kroner de siste 12 måneder. Bankens forretningskapital er nå på 7,9 milliarder kroner.

«Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen. Det sikrer også at det er attraktivt å investere i banken, noe som er en forutsetning for videre vekst og utvikling», fortsetter Troelsen.

«Vi registrerer forholdsvis stor interesse for våre egenkapitalbevis på Oslo Børs sin Merkur Market. Her handles det flere egenkapitalbevis enn det vi hadde forventet. Dette er positivt for banken og våre nærmere 500 eiere», avslutter Troelsen.

 

Fakta om Surnadal Sparebank:

Etablert i 1842
I underkant av 40 medarbeidere
15.000 kunder
477 egenkapitalbeviseiere
7,9 milliarder kroner i forretningskapital
Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim
Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.
Medeier i VIPPS

 

Fakta om Eika Alliansen:

Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen
66 lokale sparebanker
Norges 3. største bankgruppering
1 million kunder
400 kontorer
3500 ansatte


Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.