Tirsdag
Tirsdag Skyet
17°
Skyet
Flau vind
Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Laber bris
Vårflom

Fylkesmannen i Møre og Romsdal melder:

Stor sannsynlighet for stor vårflom

Det er stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver. Stor sannsynlighet for stor vårflom fra sør til nord.

 

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95% sannsynlighet. Med stor vårflom mener vi her flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90% sannsynlighet for stor flom, og i Sør-Norge er det 75% sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna (nær innløpet til Mjøsa). Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, som f.eks. i høyereliggende deler av Glomma, Trysilelva, Drammensvassdraget. Vi ser det samme i høyereliggende deler også både på Vestlandet og i Agder. 

Langt nede i disse elvene i Sør-Norge er imidlertid sannsynligheten for stor vårflom noe mindre, til dels fortsatt litt større enn normalt. Dette skyldes at det er lite eller ingen snø i lavlandet.

I sterkt regulerte vassdrag er det i tillegg magasinering av smeltevann i reguleringsmagasiner som fører til mindre sannsynlighet for stor vårflom.

 

Snøsmeltingen ventes å komme i gang i løpet av helgen

- Det ventes nå noen dager med stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme godt i gang, spesielt i snødekte områder i Sør-Norge og sørlige deler av Trøndelag. I disse områdene ventes det derfor vannføringsøkning i bekker og mindre elver. I Sør-Norge ventes også litt nedbør i løpet av helgen.

Slik det ser ut nå er det foreløpig ikke grunnlag for å utstede flomvarsel for noen del av landet. Dette kan imidlertid endre seg raskt, avhengig av været, og det oppfordres til å følge nøye med på varsom.no.

Det er indikasjoner på synkende temperatur igjen fra midten av kommende uke, mest i nord, men også i sør. Hvis dette slår til vil snøsmeltingen avta, med påfølgende avtagende vannføring.

Det er en gunstig utvikling dersom det kommer lite nedbør, og varme perioder blir avløst av korte perioder med lavere temperatur som bremser snøsmeltingen.

Når vårflommen kommer og hvor stor den blir er helt avhengig av hvordan været utvikler seg videre. Det finnes også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

Dersom det ventes så stor vannføring at den vil passere laveste varslingsnivå som NVE opererer med (gult nivå), i løpet av de nærmeste 1-3 dagene, publiserer NVE varsel på varsom.no. For å bli varslet med en gang slike varsler er publisert, kan du abonnere gratis på abonner.varsom.no.

 

Se Vårflomanalyse 20. mai 2020. Flomutsikter for mai-juni 2020

Ingressfoto: Illustrasjonsfoto NVE