Brubæk - møte om REKO-ring

Den Gode Maten AS melder:

Stor interesse for REKO-ring

Rindal og Surnadal Bonde- og Småbrukarlag, landbruksavdelinga ved Surnadal kommune og Den Gode Maten AS inviterte onsdag kveld til åpent møte om REKO-ring. Det var stor oppslutning om møtet, med mellom 30-40 personer til stede.

Stein Brubæk som er leder i Møre og Romsdal Småbrukarlag og lokalmatprodusent informerte om REKO-ring. REKO står for rettferdig konsum og er en enkel og effektiv måte for produsenter å omsette sine produkter direkte til forbruker uten mellomledd. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukerlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke den lokale matproduksjonen, gi bedre lønnsomhet og i tillegg gi økt fokus i kjøpergruppa og lokal foredling.

De frammøtte viste stor interesse for REKO-ring og totalt 17 forskjellige produsenter meldte sin interesse for å en REKO-ring lokalt.

REKO-ring Kløverstua II 10.04.19.jpg


Hva er en REKO-ring:

REKO-ring - Omsetning av lokalprodusert kvalitetsmat uten mellomledd. REKO er et handelsfenomen som ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013.

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. Kundene FORHÅNDSBESTILLER varer via facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted. REKO-ring er en enkel distribusjonsmodell for matvarer, og fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndtverkere og forbrukere i nærområdet. Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Fordelen for kundene er at man kan bestille produkter fra flere forskjellige produsenter og hente alle varene samtidig på ett sted til et avtalt tidspunkt.

Fordelen for produsentene er at de selger varene på forhånd og møter opp og leverer de ut på en effektiv og enkel måte.

Før vi kommer i gang trenger vi noe tid til å strukturere og sette opp samarbeidet. Mer informasjon kommer!
 

Tips en venn Skriv ut