Onsdag
Onsdag Skyet
16°
Skyet
Svak vind
Torsdag
Torsdag Skyet
21°
Skyet
Svak vind
Snøskred bilde 2 uke 16, 2020, sørvest for Gråhaugen fjellstue

Leserinnlegg:

Snøras Gråhaugfjellet

Snøskred uke 16, 2020, sørvest for Gråhaugen fjellstue. Gråsjøen Surnadal kommune.jpg
Snøskred uke 16, 2020, sørvest for Gråhaugen fjellstue. Gråsjøen Surnadal kommune.
 

Som grunneier inne i Folldalen har jeg av mine forfedre blitt advart mange ganger om rasfaren i Gråhaugfjellet. Det har gått store snøras i området tidligere og det vil komme store snøras også i framtiden.

En skutertrase går igjennom rasområdet og mange skiløpere går igjennom rasområdet for å komme til Snota. I de senere årene har jeg sett at bruken av traseene har økt. Det er betenkelig, rasfaren er alltid til stede, selv om den er mindre i perioder.

Jeg har aldri brukt traseen og kommer heller aldri til å bruke den.

Den sikreste måten å komme seg inn i Folldalen vinterstid er å benytte traktorvegen langs østsiden av Gråsjøen.

Takket være god økonomisk hjelp fra Statkraft, Surnadal og Rindal kommuner har grunneierne i Folldalen greid å restaurere vegen slik at den er rimelig trygt framkommelig både sommer og vinter.

Når så verneområdestyret for Trollheimen mener at all skuterkjøring fra midten av mars og til det generelle kjøreforbudet 20. april må foregå på vestsida av Gråsjøen, altså i rasområdet, så bevitner det om dårlig dømmekraft.

En må huske på at skiløpere også følger skuterspor. Det er jo rasfaren det bør advares om, og ikke regulere skutertrafikk/skiløpere inn i et skredområde.

Jeg mener derfor at verneområdestyret for Trollheimen opptrer uansvarlig ved å prøve å styre skutertrafikk, og for så vidt skiløpere, innunder rasutsatte Gråhaugfjellet.


Øvre Surnadal 22.4.2020

Jorunn Fiske Pedersen