Fredag
Fredag Lettskyet
14°
Lettskyet
Svak vind
Lørdag
Lørdag Klarvær
19°
Klarvær
Svak vind
Rindal_C_3D-1

Skisseprosjekt for helsehus/helsetun i Rindal

Skisseprosjektet for nye Rindal helsetun er nå klart. Det omfatter tre forskjellige alternative skisser til løsning med oversikt over areal/rom/funksjoner, vurderinger av gjenbruk av bygningsmasse og vurdering av lokalisering. 

Arkitektfirmaet Streken AS, som har hatt oppgaven med å utarbeide skisseprosjekt etter innledende konkurranse sommeren 2019, har nå levert skisseprosjektet. Kravet gitt i konkurransen er at skisseprosjektet skal inneholde det som kreves for at kommunen skal kunne foreta valg av hovedløsning for oppgradering av helsetunet. Det skal også danne grunnlag for utarbeidelse av et påfølgende forprosjekt.

Skisseprosjektet gjør avklaringer rundt uavklarte spørsmål omkring gjenbruk, rehabilitering eller nybygging av bygningsmasse. Det omfatter tre forskjellige alternative skisser til løsning med oversikt over areal/rom/funksjoner, vurderinger av gjenbruk av bygningsmasse og vurdering av lokalisering.

Kommunestyret har satt som økonomisk ramme for byggeprosjektet at netto investering etter husbanktilskudd og momsrefusjon ikke skal overstige 50 millioner kroner. Det legges opp til framtidig dekning med til sammen inntil 34 plasser, med en fordeling mellom institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg.

Streken foreslår en løsning med et nytt påbygg nord for helsetunet, samt noe oppgradering av dagens bygningsmasse. Forslaget leveres innenfor rammene gitt av kommunestyret.
Samtidig betyr dette at det blir lite midler igjen til å oppgradere bygningsmassen i den såkalte 74-fløya. Det betyr at legesenter, fysioterapi, helsestasjon, tannlegelokaler og kjøkken i stor grad må bestå som de er i dag.

Kommunen vil nå bearbeide skisseprosjektet med sikte på behandling i kommunestyret, trolig i mars. Neste trinn vil naturlig være at Streken går videre med et mye mer detaljert forprosjekt. Kommunen legger sine føringer for forprosjektet gjennom vedtaket i kommunestyret.


Annonse:

Et åpent informasjonsmøte holdes i Attanova 23.1.2020 kl 17:00. Der vil representanter fra kommunen og Streken være tilstede for å gi informasjon om skisseprosjektet og veien videre.


Dette skriver Rindal kommune i en pressemelding tirsdag.
 

Bildet: Illustrasjon som viser påbygget nord for helsetunet (Streken AS)