Lørdag
Lørdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Klarvær
Klarvær
Stille
Picasa

Undersøkelse blant utenbygds hytteeiere i Rindal:

Setter pris på naturen og fjellområdene

I februar gjennomførte Rindal kommune en undersøkelse blant hytteeiere i Rindal. Fred og ro, fjell og naturlandskap er det hytteeierne setter mest pris på når de er i Rindal. Skiløyper og merkede turstier, samt et samlet tilbud av fritidsaktiviteter er også viktig for mange.

Bildet over: Kårliåsen i Tørsetmarka (arkivfoto)
 

Nesten halvparten har svart på undersøkelsen

Det er registrert 924 hytter i Rindal, og av disse har 655 utenbygds eiere. Alle utenbygds hytteeiere ble invitert til å delta i hytteundersøkelsen i februar, og 289 av dem svarte. Dette gir god sannsynlighet for at svarene er representative for hele populasjonen. Det var flest svar fra hytteeiere i Helgetunmarka.

45% av hyttene i Rindal er bygd før 1980, og antallet hytter i kommunen har økt jevnt og trutt de siste åra.

Utsikt 2_690x459.jpg
Flott utsikt fra ei hyttetomt i Helgetunmarka (arkivfoto)
 

Fred og ro på hytta

De fleste av hytteeierne svarer at det er fred og ro, fjell og naturlandskap som er viktigst for bruken av hytta. Skiløyper og merkede turstier, samt et samlet tilbud av fritidsaktiviteter er også viktig for mange. På spørsmålet om hva de liker best med Rindal er det de samme punktene som nevnes mest. Mange er fornøyd med tilbudet av varer og tjenester i Rindal. Det er særlig tilbudet av byggevarer, dagligvarer og håndverkere som hytteeierne er godt fornøyd med.

I kommentarfeltet skriver flere at de setter pris på rolige og hyggelige grunneiere og lokalbefolkning.

liker godt graf.png


Misnøye med eiendomsskatten og renovasjonsordninga

På spørsmålet om hva de ikke liker spesielt godt med Rindal har de fleste svart eiendomsskatten, og mange har nevnt renovasjonsavgifta. 

Det samme går igjen i kommentarene. Mange mener at eiendomsskatten er for høy, og at hytteeierne får lite igjen for disse pengene. Flere er kritiske til renovasjonsordninga, og påpeker at konteinerne blir tømt for sjelden. Noen etterlyser flere og bedre preparerte turløyper, og ønsker bedre samarbeid med enkelte grunneiere for å legge til rette for dette. Mange er opptatt av ulovlig scootertrafikk, en aktivitet de ikke ønsker. 

liker ikke graf.png


Ringvirkninger i lokalsamfunnet

Det er stor variasjon i hvor mye hyttene brukes, men summen av bruk av hyttene tilsvarer 84.500 gjestedøgn, eller 232 fastboende. Ringvirkninger forbruk: ca. 22 lokale årsverk/arbeidsplasser, og 10-12 årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter). Totalt ca. 33 årsverk.

varer og tjenester graf.png


En positiv undersøkelse

Ordfører Ola T Heggem setter pris på at så mange hytteeiere har svart på undersøkelsen, og det var god fordeling på de ulike hytteområdene. Ordføreren synes at det var mange positive svar. På en skala fra 1-6 svarer over 90% 4, 5 eller 6 på hvor tilfreds de er med å ha hytte i Rindal.

Han registrerer at hytteeierne er mest fornøyd med naturen, og det skal ikke kommunen gjøre noe med. De er også fornøyd med løypenett, turstier, vare- og tjenestetilbud, og her vil kommunen være med å å legge til rette. 

- Det er viktig å fortsatt fokusere på det som er bra. Selv om folk er fornøyd skal det ikke bli en sovepute. Vi skal selvsagt jobbe videre med det som er bra også, sier Heggem.


Kan ikke fjerne eiedomsskatten

At hytteeierene er misnøye med eiendomsskatten kommer ikke som noen overraskelse på ordføreren. 

- Jeg har forståelse for det, og registrerer at det er mer fokus på nivået enn innføringen. Som ansvarlig politiker kan jeg ikke love å fjerne eiendomsskatten, men nivået blir bestemt hvert år, og det vil nok bli tema i årene som kommer også. Vi ser at nivået på hyttebyggingen er omtrent det samme etter at eiendomsskatten ble innført, påpeker han.

Det kommer også fram at det er en del misnøye med renovasjonsordningen. 

- Tvungen renovasjon er kommet for å bli. Men vi skal ta en prat med HAMOS om de overfylte søppelkonteinerne, sier Heggem.


Mye ulovlig scooterkjøring

Ellers registrerer ordføreren at mange av hytteeierne reagerer negativt på ulovlig scooterkjøring.

- Jeg tror at samfunnet må ta dette litt innover seg, sier han.

Denne problemstillingen er politikere også opptatt av. Kommunen jobber nå med å få til faste scootertraseer på nordsida av bygda. Man kan stille seg spørsmål om det blir mer eller mindre ulovlig scootertrafikk med faste scootertraseer? Noen av hytteeierne sier at de er negative til faste scootertraseer også. Man må ikke bli så opptatt av å legge til rette for scooterkjøring at det går utover trivselen i hytte- og friluftsområdene, mener Heggem.


Inviterer til hyttekveld

Flere av hytteeierne svarer at de har kompetanse eller ressurser som de kan eller vil bidra med i rindalssamfunnet. Noen sier også at de kunne tenke seg å flytte til Rindal. Det synes ordføreren er gledelig og interessant.

- Vi er veldig glad i hytterindalingene, og vi er avhengige av at folk vil bo her og være her. Svara gir både kommunen og næringslivet i bygda et godt grunnlag for å gi hyttefolket enda bedre opplevelser, sier han.

Rindal kommune vil med det første invitere lokale næringslivsaktører til en gjennomgang av resultatene i hytteundersøkelsen.

- Vi ser også for oss å invitere hyttefolket til en hyttekveld utpå våren, med informasjon, underholdning og matservering, sier ordføreren.

Han vil gjerne knytte tettere kontakt med hytteeiere, som kanskje kan bidra til tilflytting og næringsutvikling i bygda.


Les mer om undersøkelsen på Rindal kommune sine nettsider

 

Tips en venn Skriv ut