Onsdag
Onsdag Skyet
16°
Skyet
Svak vind
Torsdag
Torsdag Skyet
21°
Skyet
Svak vind

Indre Nordmøre Senioruniversitet

Styret Indre Nordmøre Senioruniversitet 2016_690x385.jpg
Styret i 2019: Fra venstre Einar Oterholm, Marie Drøivoldsmo, Helene M. Nergård, Gunnvald Bøe og Eivind Hasle.Vedtekter:

§ 1 Senioruniversitetet for Indre Nordmøre omfattar kommunane Halsa, Rindal og Surnadal.

§ 2 Senioruniversitetet er eit frivillig, ideelt og ikkje-kommersielt lag som er retta mot pensjonistar og interesserte elles som er ledig på dagtid. Siktemålet er å få til gode sosiale samvær
og utveksling av kunnskap presentert på ein populær måte. Frå starten er det snakk om 2-3 arrangement i halvåret.

§ 3 Arrangementa vil primært dreie seg om populærforedrag og innleiingar til samtale og debatt. Men arrangementa kan og kombinerast med utstillingar, omvisningar eller ”vandringar”. Det blir lagt vekt på mest mogleg bruk av lokale ressurspersonar og personar med tilknytning til Indre Nordmøre.


Årsmelding for 2018 (PDF)


Referat frå årsmøtet 2019 (PDF)


Klikk her for å se nyheter fra Indre Nordmøre Senioruniversitet.