Mandag
Mandag Delvis skyet
Delvis skyet
Stille
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Svak vind

Rindal Utmarkslag

Rindal Utmarkslag forvalter utleie av småviltjakt og fiske i store deler av Rindal kommune.

Rindal utmarkslag logo.png

 

 Jakt 2017

Jaktbare arter:
Alle småviltarter som det er jakt på i medhold av viltlovens forskrifter, kan jaktes.
Kjøpt jaktkort medfører også mulighet for bruk av utmarkslagets område til jakt på store rovdyr når det eventuelt er åpnet for jakt på disse artene.

Jakttider og jaktregler:
Alle jaktbare arter følger nasjonale jakttider, med følgende unntak:
Rype, skogsfugl og hare.

Hare:
Med hund på egen grunn: 1. oktober - 23. desember.
Med hund for innenbygdsboende: 15. oktober - 23. desember.

§ Jakt med hund på hare utenfor egen grunn er søknadspliktig. Se kjøp av jaktkort med hund!
Jakt med harehund er ikke tillatt for utenbygdsboende.

Rype:
Uten hund: 1. oktober – 23. desember.
Med hund: 15. oktober – 23. desember. Søknadspliktig*
Det kvote på 2 ryper pr. dag.

Skogsfugl:
Uten hund: 1. november – 23. desember.
Med hund: 1. november – 23. desember. Søknadspliktig*
Det er kvote på 2 skogsfugl pr. dag.
Bare tiur og orrhane er tillatt å jakte på. Hunnfugl er fredet.

*Jaktkort med bruk av hund:
Søknad med navn, adresse og hvilket område en hovedsakelig vil jakte på (nord, midt, sør) sendes på sms til 485 09 441 innen 25.09.2017. For å evt komme i betraktning ved neste søknadsperiode er det krav om fangstrapportering på e-post til fiskekortrindal@gmail.com innen 1.1.2018 med antall ryper og skogsfugl skutt i hvert jaktområde. Det oppfordres også til å sende inn fangstrapportering fortløpende på sms til 485 09 441, men det er frivillig.

Jaktområde 
Kart over jaktområdet finnes ved å klikke på lenkene under. Det kan jaktes på området som er merket 1 i kartene. Jaktkart vil i løpet av høsten bli oppdatert på Inatur.

Jakt Rindal Utmarkslag Nord
Jakt Rindal Utmarkslag Midt
Jakt Rindal Utmarkslag Sør


Jaktkort

Priser:

3-dagers kort uten hund:

Innenbygdsboende: 250,-
Utenbygdsboende: 350,-

Sesongkort uten hund:
Innenbygdsboende: 400,-
Utenbygdsboende: 600,-

3-dagers kort med hund:
Innenbygdsboende: 550,-
Utenbygdsboende: 650,-

Sesongkort med hund:
Innenbygdsboende: 700,-
Utenbygdsboende: 900,-
 

Jaktkort selges på:
www.inatur.no. Skriv Rindal i søkefeltet og velg småviltjakt Rindal Utmarkslag
Deltrans (Best Rindal). Kun jaktkort uten bruk av hund
Sport 1 Rindal. Kun jaktkort uten bruk av hund

Andre opplysninger:
For jakt med hund må hunden være ”saueren”.
Småviltjakt i terreng der det drives storviltjakt, må kun foregå i forståelse med de som disponerer storviltjakta.

 

Predatorkonkurranse:
Utmarkslaget gjentar suksessen fra i fjor og starter opp en ny predatorkonkurranse.

For å registrere viltet skal det sendes et bilde av predatoren til Ola Syrstad på tlf. 951 74 996.
Meldingen skal inneholde hvor den ble skutt og av hvem.
Fint om dere også melder inn kjønn og relevante opplysninger. Det er ikke lov å melde inn samme dyr flere ganger. (Vi kan kreve merking av felte dyr).  

Konkurransen løper fra 15/7 2017 til og med 15/4 2018. Alle som deltar skal jakte lovlig og ha gyldig jaktkort.

Poeng:
Mårhund 75 poeng - jakttid hele året
Jerv 50 poeng - jakttid 10.09 - 15.02 (lisensjaktregler må følges)
Gaupe 50 poeng - jakttid 01.02 - 31.03 (kvotejaktregler må følges)
Røyskatt 10 poeng - jakttid 21.08 - 15.03
Mink 10 poeng - jakttid hele året.
Mår 10 poeng – jakttid 01.11 - 15.03.
Grevling 7 poeng - jakttid 21/8 - 31.01
Rev 7 poeng - jakttid15.07 - 15.04
Ravn 5 poeng - jakttid 10.08 - 15.02
Kråke 2 poeng - jakttid 15.07 - 31.03
Skjære 2 poeng jakttid 10.8 - 28.02

Rindal utmarkslag har rett til å bruke bilder og informasjon i senere anledninger.

Det blir delt ut 1 førstepremie til den som har mest poeng. Så vil det bli trukket ut en hovedpremie av alle som har mer enn 10 poeng.

 

Fiske:

Rindal Utmarkslag samarbeider med andre grunneierlag i Rindal om fiskekortsalg for de fleste vann i Rindal kommune.

Kart over området finnes på www.inatur.no ved å gå inn på «Fjellfiske i Rindal». (Elvene Surna, Lomunda og Tiåa, samt noen vann er unntatt for fiske. Disse er merket med rødt i kartet).

Fiske er gratis for barn (t.o.m. 15 år).

Rindal Utmarkslag starter nå i 2017 på med aktiv utfisking av småfisk i flere fiskevann for å få de mer attraktive for fisking. Styret i utmarkslaget har vedtatt at halvparten av inntektene fra fiskekortsalg i 2017 – 2019 skal brukes til dette formålet. Mer info om hvilke vann det gjelder m.m. kommer senere.

Fiskekort kan kjøpes ved følgende alternativ:

1. Internett 
a. www.inatur.no
b. Skriv «rindal» i søkefeltet
c. Trykk på «Fjellfiske i Rindal»
d. Velg aktuelt kjøp

2. SMS
Dagskort         Send  fiskekort amx10  til 2377
3-dagerskort   Send  fiskekort amx11  til 2377
Sesongkort     Send  fiskekort amx12 til 2377

3. Utsalgssteder
Deltrans (Best Rindal)) tlf. 71 66 65 30
Sport 1 Rindal, tlf 979 94 850 

Priser:
Dagskort: kr 50,-
3-dagerkort: kr 100,-
Sesongkort (1. jan – 31. des): kr 350,-

 

Inofrmasjon:

Ved spørsmål kan følgende personer kontaktes:
Ingmund Halgunset, tlf. 952 52 323
Nils Ivar Grøset, tlf. 952 78 459


Klikk her for nyheter fra Rindal Utmarkslag!


Rindal utmarkslag logo.pngRindal utmarkslag logo.png

 

Tips en venn Skriv ut