Rindal Senterparti

Rindal Senterparti 2018

Arild Haugen
 

 

 

 

 

Styret i Rindal Senterparti:                    

Leder: Arild Haugen
Nestleder og senterkvinnerepresentant: Bjørg Myrvang
Sekretær og senterungdomskontakt: Lene Merete Kirkholt
Styremedlem og kasserer: Einar Thomasgård
Styremedlem og studieleder: Ola G. Bjørnås
Gruppeleder kommunestyregruppen: Kirsti Barbo Landsem

1. vara: Bettina Røen Helgetun
2. vara: Kjetil Løften


Kontakt Rindal Senterparti: haugenarild24@gmail.com


Partiprogram 2015
Kortversjonen av Rindal Senterparti sitt partiprogram 2015, sammen med listekandidatene finner du her

Rindal Senterparti sitt partiprogram i sin helhet finner du her.

 

Senterpartiets representanter i kommunestyret:

Ola T. Heggem, ordfører
Petter Andreas Astrup Baalsrud
Kirsti Barbo Landsem
Bettina Røen Helgetun
Odd Geir Rønningsbakk
Bente Rikstad
Kjetil Løften


1. vara: Arild Haugen
2. vara: Bjørg Myvang


Kommunestyregruppa SP 2015_690x403.jpg
Kommunestyregruppa 2015 - 2019. Foran f.v. Bettina Røen Helgetun, Kirsti Barbo Landsem og Bente Rikstad. Bak f.v. Petter Baalsrud, Ola T Heggem, Odd Geir Rønningsbakk og Kjetil Løften.

 

Senterpartiets representanter i formannskapet:

Ola T. Heggem
Kirsti Barbo Landsem


1. vara: Petter Baalsrud
 

Ola T Heggem og Kirsti B Landsem Formannskapet.jpg
Senterpartiets representanter i Formannskapet. Ola T Heggem og Kirsti Barbo Landsem.
 

Senterpartiets representanter i driftsstyret:

Petter Andreas Baalsrud, leder
Bettina Røen Helgetun
Odd Geir Rønningsbakk

1. vara: Bente Rikstad
 

Bettina Helgetun Petter Baalsrud og Odd Geir Rønningsbakk_690x393.jpg
Senterpartiets representanter i driftsstyret. Bettina Røen Helgetun, Petter Baalsrud og Odd Geir Rønningsbakk.

 
Se også hjemmesiden til Møre og Romsdal Senterparti
sp_farge_stor.jpg 
  
 
 
 
 
 
 

 

Tips en venn Skriv ut