Torsdag
Torsdag Skyet
10°
Skyet
Lett bris
Fredag
Fredag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Svak vind
tp_leserinnlegg_valg2019

Rindal Senterparti ønsker å ha økt fokus på ungdom i Rindal

"Ungdommen i Rindal Senterparti ønsker å ha økt fokus på barn og unge, og vi håper dette leserinnlegget gir økt motivasjon for unge til å bidra til å opprettholde Rindal som en svært god plass å bo", skriver Lene Merete Kirkholt, Ingeborg Elise Halgunset, Marte Trønsdal, Jon Ole Røen og Jon Børset fra Rindal Sp i dette leserinnlegget.

En trygg og god oppvekst er utrolig viktig for å holde bygda levende, derfor er barn og unges oppvekstmiljø et viktig tema for Rindal Senterparti. Gode rammer rundt oppveksten og ungdomsårene er avgjørende for om ungdom velger å bosette seg på bygda.

Barn og unge er det viktigste vi har og vi mener vi bør ha de unge i tankene i alle avgjørelser vi tar, de er tross alt fremtiden vår.

Vi skal ta oss tid til å lytte til de som er unge i dag. Vi ønsker å få til en enda bedre dialog med ungdommen ved å bl.a samarbeide med ungdomsrådet og skolen. Et tiltak vi ønsker å få på plass er at ungdomsrådet skal få taletid i kommunestyret. Unge er innovative og en viktig ressurs for kommunen. Vi vil fremheve både de som ønsker å tenke utenfor, og innenfor, boksen.

Både fysisk og psykisk helse er svært viktig. Rindal Senterparti ønsker å opprettholde skolehelsesykepleier på skolen. Vi vil også jobbe for å opprettholde MOT. MOT gjør en viktig jobb ved å gi barn og unge verktøy de selv kan bruke for å se og ta vare på hverandre. Skolen skal være en trygg arena for alle, derfor skal vi fortsette å ha nulltoleranse for mobbing.

Ungdom skal ha et samlingspunkt i bygda hvor de føler seg inkludert og velkomne. Derfor må vi opprettholde et allsidig tilbud av aktiviteter, både innen ulike idretter, men også andre fritidssysler. Dette hadde ikke vært mulig å få til et så bra og allsidig tilbud av aktiviteter som vi har i Rindal uten iherdige frivillige som står på.

For at ungdom skal ønske å flytte tilbake til bygda er det viktig med et godt oppvekstmiljø og god tilgang på bolig. Vi trenger god barnehagedekning med flinke ansatte og fine områder rundt barnehagene. Det er også viktig at unge som vil flytte tilbake til bygda etter endt utdanning finner bolig, både til leie og til kjøp. Derfor ønsker Rindal Senterparti at unge og nyetablerte skal prioriteres ved leie av kommunal bolig. Rindal Senterparti ønsker også at fiberutbyggingen skal strekke seg over hele kommunen slik at alle får godt internett og god mobildekning uansett hvor man bor i Rindal.

Ungdommen i Rindal Senterparti ønsker å ha økt fokus på barn og unge, og vi håper dette leserinnlegget gir økt motivasjon for unge til å bidra til å opprettholde Rindal som en svært god plass å bo.

For Rindal Senterparti

Lene Merete Kirkholt, Ingeborg Elise Halgunset, Marte Trønsdal, Jon Ole Røen og Jon Børset

SP nær folk.jpg