Fredag
Fredag Regn
Regn
Flau vind
Lørdag
Lørdag Lette snøbyger
Lette snøbyger
Flau vind

Grunnsyn

Rindal Kristeleg Folkeparti

Kristeleg Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forplikta på det kristne menneskesynet, nestekjærleiksbodet og forvaltaransvaret. Vi vil utforme politikken vår i samsvar med dette.

Styret 2015

Ole Trygve Foseide - leder, Elsa Jensvold - nestleder/sekretær, Ingvild Krogh Helgetun  kasserer, Harald Helgetun - styremedlem, John Bendik Møkkelgård - styremedlem, Tove Flåtten - kommunestyregruppa.

Elsa og Tove på brua IMGP4318
Brubyggere?

Kommunale verv etter kommunestyrevalget i 2011


Tove Flåtten er medlem i kommunestyret.

1.vara: Elsa Jensvold

2.vara: Ingvild Krogh Helgetun

3.vara: Ole Trygve Foseide

4.vara: Harald Helgetun
 


Elsa Jensvold er medlem i livsløpskomiteen

1.vara: Ingvild Krogh Helgetun

2.vara: Jan Ivar Mossefinn

3.vara: Solfrid Jensvold

 

Tove Flåtten er medlem i ressurskomiteen.

1.vara: Harald Helgetun

2.vara: John Bendik Møkkelgård

3.vara: Elsa Jensvold

 

Ole Trygve Foseide er leder i kontrollutvalget.

 

Eldrerådet: Elsa Jensvold

John Bendik Møkkelgård er medlem i Museumsstyret


 

Picasa

Kristelig Folkepartis listetopper ved høstens valg

  

Rindal KrF har laga en programfolder for perioden 2015-2019 som du kan laste ned her!

 

Her er KrFsliste til kommunevalget 2015:

1. Tove Flåtten 6657 Rindal F: 1946

2. Elsa Jensvold 6658 Rindalsskogen F: 1960

3. Ingvild Krogh Helgetun 6657 Rindal F: 1977

4. John Bendik Møkkelgård 6658 Rindalsskogen F: 1965

5. Harald Helgetun 6657 Rindal F: 1946

6. Ole Trygve Foseide 6657 Rindal F: 1943

7. Berit Møkkelgård, Solåsen 6658 Rindalsskogen F: 1965

 

Kandidat nr.1, 2 og nr. 3 skal ha stemmetillegg etter valglova §6-2 nr. 3

 

For å komme til KrF's hjemmeside, klikk her!

Visjonsark

Klikk på linken nedafor og sjå Visjonsark for Rindal KrF 2009!

Visjonsark+Rindal+KrF+2009.pdf

IMGP4349
Tips en venn