Onsdag
Onsdag Lette snøbyger
Lette snøbyger
Lett bris
Torsdag
Torsdag Snøbyger
-1°
Snøbyger
Flau vind

Rindal Heimbygdlag

Føremålet med laget: 
§ 1. Rindal Heimbygdlag skal arbeida for å halda vedlike det verdfulle i bygdekulturen, auke kjennskapen til og vørdnaden for vår eigen kulturarv, så denne kan bli førd vidare inn i framtidssamfunnet. 

§ 2. Med tanke på dette vil Rindal Heimbygdlag derfor:
* driva studie- og opplysningsarbeid 
* samla verdfulle folkeminne og føra arbeidet med lokalhistoria vidare 
* ta vare på bygdemålet i ord og uttrykk gjennom innsamlingsarbeid og bruk 
* berga stadnamna frå å bli gløymde 
* samla folkemusikk og gjera den tilgjengeleg både lokalt og nasjonalt

§ 3. Laget skal vera tilslutta Noregs Mållag gjennom Nordmøre Mållag. 

Noko av det vi har drive med i siste tida: Kulturvandringer i Romundstadbygda. Utgjeving av årsskrift, som er den viktigaste aktiviteten og boka Rindalshumor. Båe desse er å få kjøpt i butikkane i Rindal, og ved å kontakte styreleiar eller skrivar. Deltaking med stand under Kulturvøkku.  Vi er 24 medlemmer i laget og ønskjer oss fleire.

Det er laga ei innhaldsliste, ordna etter emne, for årsskrifta 1984 - 2012. Denne vil bli oppdatert kvar år og kan skaffast ved å vende seg til leiar Ann Ingeborg Grimsmo.

Rindal Heimbygdlag mottok Kuliprisen frå Nordmøre Historielag i 2005.

Styret i år 2014:

Ann Grimsmo, leiar (til venstre). Tlf. 71 66 69 45. E-post: ann-gri@frisurf.no Edgar Landsem, nestleiar. Tlf. 71 66 51 99. Gunnar N. Løseth, kasserar. Tlf. 71 66 69 87. Ragnhild Stavne Bolme, skrivar. Tlf. 71 66 54 75. E-post: rsbolme@online.no. Magnar Almberg, styremedlem. Tlf. 950 59 054. Er du interessert i å vera med i laget, eller vita meir, ta kontakt med oss. Over til høyre styret (i 2013) med fra venstre Gunnar Nergård Løseth, Edgar Landsem, Ann Ingeborg Grimsmo (bak), Ragnhild Stavne Bolme og Willy Karlstrøm

Du finn nyheter fra Rindal Heimbygdlag ved å klikke her.

Rindal heimbygdlag hadde årsmøte torsdag 26. februar 2014 og ved å klikke på nyheter fra Rindal Heimbygdlag finn du alt om aktiviteten det siste året.

 

Tips en venn